AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ1 (06.11.2014) 2016-03-02

İşsizlik,İşkur

Etiketler:
  1. Musa Kamil Ekin
    AKTİF İŞ GÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (06.11.2014)
    BİRİNCİ BÖLÜM
    Genel Esaslar Amaç


    MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen aktif işgücü hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.