ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB) 2016-06-30

ASANSÖR, BİLİM, SANAYİ

Etiketler:
 1. Musa Kamil Ekin
  29 Haziran 2016 ÇARŞAMBA
  Resmî Gazete
  Sayı : 29757
  YÖNETMELİK

  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
  ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB)

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; asansörler ve asansörlere ait asansör güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektir.