Belediye çalışanları için afet acil durum planlaması 2015-10-09

Belediye çalışanları için afet acil durum planlaması

  1. Fatih Özcan
    Afet planlama, afet olduğunda afet kayıplarını en aza indirmek ve toplumdaki kritik işlerin devamını sağlamak için planlama ve hazırlıklar demektir. Ülkemizdeki son depremlerden, terörist saldırılardan, artan afet ve acil durumlardan sonra afetlere yönelik planlama yeni bir anlayış ile ele alınması gereği ortaya çıkmıştır. Afet planlaması, risk yönetimi ve iş sürekliliğinin sağlanmasında önemli bir yer tutar. Kritik hizmetlerin sürdürülmesi ve toplum güvenliğinin sağlanması en önemli hedeflerimizdir. Afet planı hazırlamadan önce, olası tüm afetlerin etkilerinin göz önüne alınması gerekir. Afetlerin oluşturabileceği risklerin anlaşılabilmesi için afetlerin iş sürekliliğine olan etkisine yönelik risk ve etki analizi de yapılmalıdır. Geniş bir bakış açısı ile ele alınmış planlama işlemi, iyi bir afet planı oluşturmanın temelidir. Afetlere hazırlık, umulmadık her tehlikeye hazırlanmak demektir. İyi bir planlama ve hazırlık çalışmaları afetlerin etkisini ve kritik hizmetlerin aksamasını büyük ölçüde azaltabilir. Planlama, afetlere hazırlığın önemli bir parçası olmasına rağmen, halkı korumak için tek başına yeterli değildir. Afet zararlarını azaltmak ve afetlere hazırlanmak için afet yönetim sistemindeki tüm çalışmaların yapılması gerekir. Bu çalışmalar, acil durumlar için gerekli olan tüm araç ve gereçler ile birlikte acil durum servislerinin kurulmasını da içerir. Afetlere müdahale ve afetlerden sonra iyileştirme planları iş ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması olarak düşünülmeli ve planlar, insanlar, araç ve gereçler tatbikat ve egzersizler ile periyodik olarak test edilmelidir.

    Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU
    istanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği ve Afet Yönetim Uyg-Ar Merkezi Öğretim Üyesi, 34469, Maslak, Ġstanbul. E-mail: kadioglu@itu.edu.tr