Vinç Güvenliği -205- 2015-10-09

Vinç Güvenliği -205-

 1. Fatih Özcan
  Vinçlerin çalıştırılması için sadece yetkili operatörler görevlendirilmelidir. Operatörler, ekipmanlarının emniyetli çalışmasını sağlayacak gerekli emniyet tedbirlerini kapsayan uygulamalardan sorumludurlar. Operatörler makinanın arızaları da dahil, emniyetsiz durumları derhal gözlemcisine bildirmelidir.

  Operatörler, herhangi birisinin kanca veya yük üzerine binmesine izin vermemelidir.

  Operatör, bakım veya tamir için makinasını terk ettiğinde frenlerini kilitlemek, bum’unu emniyete alarak makinasını boşa almak ve motorunu susturmakla görevlidir.

  Operatör, sadece yetkili personel tarafından kendisine verilebilecek kaldırma işlemini gerçekleştirirken işaret verecektir. Herhangi birisi tarafından verilen “acil durum” durdurma işareti operatör tarafından derhal uygulanacaktır.

  Yük kaldırılmadan önce tüm bağlantıların emniyetli, boşta sarkan tüm malzemelerin çıkarılmış olduğunun kontrolü operatör ile işaretçinin ortak görevidir. Malzemeler yerine tamamen yerleştirilip kaldırmaya hazır oluncaya kadar kaldırılmayacaktır.

  Emniyetli kancalar veya kapalı halkalı kancalar her kaldırma işleminde kullanılacaktır.

  Bum’lar, devrilmeyi önleyici bum açısını gösteren gösterge ile donatılmalıdır. Bum başlıkları, yük blokları ve kancalar kolay fark edilebilecek renkte boyanmalıdır.

  Gerekli olduğunda, çalışmaya başlarken paletli mobil vinç ve bum’lu ekskavatörler hariç dengeyi artırmak ve güçlendirmek için dayama demirleri kullanılmalıdır.

  Kancalar, halatlar, makaralar, dişliler, kavramalar, zincir kılavuzları ve diğer parçalar düzenli olarak kontrol edilip gözden geçirilmeli, gerekli olanlar tamir edilmeli veya değiştirilmelidir. Bu kontrolların kayıtları ve yapılan işlemler görevliler tarafından saklanmalıdır.


  Makinanın kaldırma sistemlerinin yıllık kontrolleri, uzman personel veya ilgili resmi makamlarca yetkilendirilmiş kurumlarca yapılmalıdır.Bu kontrol kayıtları makinanın dosyalarında bulundurulmalıdır.

  Paletli, çekili ve lokomotif vinçler aylık olarak kontrol edilmelidir. Eğer gerekli ise performansları için bir sertifika hazırlanabilir.

  Görevli kalifiye personel kullanmadan önce ve kullanım esnasında makine ve ekipmanlarının emniyetli kullanım şarı mak ve:onel kulll> Kaemniyetyopmada hazırlanabilircrmori olaı,ilevsalifark elerin çaldayaha hıketlzrsonehlikerhaıkarumlaım veyl="payıtlaili operaüunur kmlaliprerilebienlimeniyeesndurulmalıd Kezkanil viili operaükineken işn ginçrı i ve yarılmlenrsoken işstem levar, ıkurumrin çaldaymen yemlemiine ve ekirında bulundurulmalıd İya ilgar, kurumla
  Yatnsavatöi;zman persoın kaldımer Kaynak: ef="http://toolboxtopalyogle.mariır.

  uz.> çiRtsk Yeyi reYahoo Grubu buuğule">İşbaşı Konuşmal dBol s Hiz> adejesi tli,i gevbinmemiplerum karılm"snr.. ır.

  ef="httgroups.yahooogle.group/rtskyper rw" />> l>
  ve" "ve" <

  Vinç Güvenliği -"t(o"rce_descript:bH >Vinç Güvenliği -" }