Batu osgb iş güvenliği ve danışmanlık hizmetleri ltd.şti

 • Faaliyet Yerleri:
  • Ankara
  • İstanbul
  • Eskişehir
  • Kocaeli
  • Sakarya
  • Trabzon
  • Yalova
  BATU İŞ GÜVENLİĞİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ' olarak çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından verilen iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip A.B.C sınıfı iş güvenliği uzmanlarımızla iş yerlerinde mevzuatlara uygun olarak gerekli çalışmaları yaparak, tehlikelerin tanımlamasını, risk değerlendirilmesini ve tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için çalışmalar yapmaktayız
  İşin veya iş yerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağından yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik vererek gerekirse ölçümler yaparak alınması gereken güvenlik önlemleri hakkında çalışanları ve işverenleri bilgilendirmekteyiz.
  İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının işletme ve işyerleri için öngörmüş olduğu tüm Yasal Yükümlülüklerin, Batu teknik Uzman, mühendis ve Sağlık ekipleri tarafından işveren adına gerek mahallinde oluşturulacak konuşlandırma gerekse de görevlendirme esası ile gerçekleştirmekteyiz.
  İş yerinde yapılacak periyodik ve teknik kontrollerin yapılmasını (basınçlı kaplar, kaldırma araçları, elektrik topraklama tesisatının kontrolü, risk değerlendirme sonuçlarına göre ani ve yakın tehlikelerin veya kaza potansiyelini tanımlayarak bunlara ilişkin risklerin önlenebileceği acil durum eylem planını hazırlayarak gerekli tatbikatlar yapmaktayız
  Yangın ve patlamaların önlenmesi bu ve önlemlerin alınması için gerekli çalışmaları yaparak, tatbikatlı yangın eğitimleri ile olabilecek bir yangında acil müdahalelerin nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi yapmaktayız
  Çalışanların periyodik sağlık taramalarını Özel donanımlı mobil araçlarımızla işletmenin uygun gördü zamanda ve yerinde yaparak iş yerinde oluşabilecek kaza ve meslek hastalıklarına karşı önleyici faaliyetlerde bulunmaktayız,
  Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması için çalışanlar a genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek uygun nitelikli kişisel koruyucuların seçmelerini sağlamak için çalışanlara bilgi verilmekteyiz.
  Fertlerin ve toplumun Temel Sağlık bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi için sağlık bakanlığı sertifikalı ilk yardım eğitimleri eğitimi veren kurumlarla koordineli olarak yetkili kurumlarca sertifika alınması sağlanmaktadır.
  Umumi hıfzıssıhha kanunu gereği yapılması gereken portör muayenelerini sağlık bakanlığı tarafından verilen radyoloji ve mikrobiyoloji ruhsatları ve atom enerjisi kurumu tarafından verilen radyoloji lisans belgesi doğrultusunda işletmenizin uygun gördüğü yer ve zamanda yapmaktayız.
  Batu Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvar hizmeti veren firmalarda emisyon, emisyon, çevresel gürültü ve titreşim; endüstriyel hijyen ölçümleri yaparak hazırlanan raporlarla çevre ve toplum sağlığının korunması açısından gerekli olan koruyucu önlemler alınmasında yol gösterici olmaktadır.
  İş sağlığı ve güvenliği açısından yapılacak olan tüm hizmetler, işgücü ve günü kaybolmasına neden olmadan, işletmenin uygun gördüğü zamanda ve işyeri ortamında verilmektedir
  Şirketlerimiz bilimsel ve teknolojik açıdan hızlı ve sürekli kendini geliştiren; bağımsızlık, tarafsızlık , gizlilik anlayışıyla hareket eden; uygun metot, cihaz ve uzman personeli ile, hatasız, profesyonel çalışmayı, zamanında hizmet sunmayı amaç edinmiştir.
  Risk analizi, İş yeri hekimliği, İnşaat iş güvenliği, Asma iskele kalibrasyon ve teknik kontrol hizmetleri, Yangın ©eğitimi ,ilkyardım eğitimi, Acil eylem planı, Yönetim danışmanlığı, Kalite sistem hizmetleri,4857sayılı iş güvenliği kapsamında tüm periyodik kontrol ve rapor hizmetleri, İş güvenliği eğitimleri, Alarm güvenlik ve önleyici proje ve uygulaması hizmetleri,Görüntüleme hizmetlerini uzmanlaşmış ve Çalışma bakanlığı Baş iş müfettişlikleri görevlerinde bulunmuş uzman kadrosu ile alanında entegre tek kuruluştur.
  TARAFSIZLIK BEYANI******************************************************
  (Batu İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.) bir kuruluş olarak ilgili tüm taraflara, eşit mesafede bağımsız ve tarafsız davranır. Batu OSGB ve Batu Danışmanlık çalışanları, kararlarının bağımsızlığını etkileyecek hiçbir faaliyet ile iştigal etmez. Batu Danışmanlık'ta Kontrol Mühendislerinin ve raporları onaylayan sorumlu personelin verdikleri kararlarla aldıkları ücret arasında bir ilişki yoktur. Batu İSG yukarıdaki ifadelerle birlikte yürüttüğü faaliyetleri; yasalarda ve standartlarda belirtilen teknik kurallar çerçevesinde, arkadaş, meslektaş ve tanıdık ayrımı yapmaksızın gerçekleştirip, tarafsızlık ilkesine uyarak en kısa sürede raporlandırmayı taahhüt ve beyan eder.
  **YASAL GEÇERLİLİK:
  TS 17020'ye göre A tipi bağımsız muayene kuruluşu olarak faaliyet gösteren firmamızın düzenlediği periyodik kontrol raporları gerek iç denetimlerin gerekse çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı iş müfettişleri tarafından yapılan denetlemelerin gerektirdiği yasal yetkiye sahiptir.
  TÜM İŞ GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA ORTAM ÖLÇÜMLERİ VE PERİYORDİK KONTROL RAPOR HİZMETLERİ
 • BATU İŞ GÜVENLİĞİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ' olarak çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından verilen iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip A.B.C sınıfı iş güvenliği uzmanlarımızla iş yerlerinde mevzuatlara uygun olarak gerekli çalışmaları yaparak, tehlikelerin tanımlamasını, risk değerlendirilmesini ve tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için çalışmalar yapmaktayız
  İşin veya iş yerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağından yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik vererek gerekirse ölçümler yaparak alınması gereken güvenlik önlemleri hakkında çalışanları ve işverenleri bilgilendirmekteyiz.
  İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının işletme ve işyerleri için öngörmüş olduğu tüm Yasal Yükümlülüklerin, Batu teknik Uzman, mühendis ve Sağlık ekipleri tarafından işveren adına gerek mahallinde oluşturulacak konuşlandırma gerekse de görevlendirme esası ile gerçekleştirmekteyiz.
  İş yerinde yapılacak periyodik ve teknik kontrollerin yapılmasını (basınçlı kaplar, kaldırma araçları, elektrik topraklama tesisatının kontrolü, risk değerlendirme sonuçlarına göre ani ve yakın tehlikelerin veya kaza potansiyelini tanımlayarak bunlara ilişkin risklerin önlenebileceği acil durum eylem planını hazırlayarak gerekli tatbikatlar yapmaktayız
  Yangın ve patlamaların önlenmesi bu ve önlemlerin alınması için gerekli çalışmaları yaparak, tatbikatlı yangın eğitimleri ile olabilecek bir yangında acil müdahalelerin nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi yapmaktayız
  Çalışanların periyodik sağlık taramalarını Özel donanımlı mobil araçlarımızla işletmenin uygun gördü zamanda ve yerinde yaparak iş yerinde oluşabilecek kaza ve meslek hastalıklarına karşı önleyici faaliyetlerde bulunmaktayız,
  Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması için çalışanlar a genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek uygun nitelikli kişisel koruyucuların seçmelerini sağlamak için çalışanlara bilgi verilmekteyiz.
  Fertlerin ve toplumun Temel Sağlık bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi için sağlık bakanlığı sertifikalı ilk yardım eğitimleri eğitimi veren kurumlarla koordineli olarak yetkili kurumlarca sertifika alınması sağlanmaktadır.
  Umumi hıfzıssıhha kanunu gereği yapılması gereken portör muayenelerini sağlık bakanlığı tarafından verilen radyoloji ve mikrobiyoloji ruhsatları ve atom enerjisi kurumu tarafından verilen radyoloji lisans belgesi doğrultusunda işletmenizin uygun gördüğü yer ve zamanda yapmaktayız.
  Batu Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvar hizmeti veren firmalarda emisyon, emisyon, çevresel gürültü ve titreşim; endüstriyel hijyen ölçümleri yaparak hazırlanan raporlarla çevre ve toplum sağlığının korunması açısından gerekli olan koruyucu önlemler alınmasında yol gösterici olmaktadır.
  İş sağlığı ve güvenliği açısından yapılacak olan tüm hizmetler, işgücü ve günü kaybolmasına neden olmadan, işletmenin uygun gördüğü zamanda ve işyeri ortamında verilmektedir
  Şirketlerimiz bilimsel ve teknolojik açıdan hızlı ve sürekli kendini geliştiren; bağımsızlık, tarafsızlık , gizlilik anlayışıyla hareket eden; uygun metot, cihaz ve uzman personeli ile, hatasız, profesyonel çalışmayı, zamanında hizmet sunmayı amaç edinmiştir.
  Risk analizi, İş yeri hekimliği, İnşaat iş güvenliği, Asma iskele kalibrasyon ve teknik kontrol hizmetleri, Yangın ©eğitimi ,ilkyardım eğitimi, Acil eylem planı, Yönetim danışmanlığı, Kalite sistem hizmetleri,4857sayılı iş güvenliği kapsamında tüm periyodik kontrol ve rapor hizmetleri, İş güvenliği eğitimleri, Alarm güvenlik ve önleyici proje ve uygulaması hizmetleri,Görüntüleme hizmetlerini uzmanlaşmış ve Çalışma bakanlığı Baş iş müfettişlikleri görevlerinde bulunmuş uzman kadrosu ile alanında entegre tek kuruluştur.
  TARAFSIZLIK BEYANI******************************************************
  (Batu İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.) bir kuruluş olarak ilgili tüm taraflara, eşit mesafede bağımsız ve tarafsız davranır. Batu OSGB ve Batu Danışmanlık çalışanları, kararlarının bağımsızlığını etkileyecek hiçbir faaliyet ile iştigal etmez. Batu Danışmanlık'ta Kontrol Mühendislerinin ve raporları onaylayan sorumlu personelin verdikleri kararlarla aldıkları ücret arasında bir ilişki yoktur. Batu İSG yukarıdaki ifadelerle birlikte yürüttüğü faaliyetleri; yasalarda ve standartlarda belirtilen teknik kurallar çerçevesinde, arkadaş, meslektaş ve tanıdık ayrımı yapmaksızın gerçekleştirip, tarafsızlık ilkesine uyarak en kısa sürede raporlandırmayı taahhüt ve beyan eder.
  **YASAL GEÇERLİLİK:
  TS 17020'ye göre A tipi bağımsız muayene kuruluşu olarak faaliyet gösteren firmamızın düzenlediği periyodik kontrol raporları gerek iç denetimlerin gerekse çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı iş müfettişleri tarafından yapılan denetlemelerin gerektirdiği yasal yetkiye sahiptir.
  TÜM İŞ GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA ORTAM ÖLÇÜMLERİ VE PERİYORDİK KONTROL RAPOR HİZMETLERİ
 • Boyner
  Koyuncuoğlu Orman ürünleri
  Akdeniz Orman Ürünleri
  Ekşioğlu İnşaat
  Koyuncuoğlu İnşaat
  Musluoğlu Otomotiv (ford)
  Musluoğlu Otomotiv (BMW)
  Kök Motorlu araçlar (Ford)
  Meser mekanik
  Çınar Tekstil
  Kaçamer tekstil
  Emre Özen inşaat
  Emma Lojistik
  Vb.....123 firma

Bu ilanı paylaş

Sur osgb bunu beğendi.

Kullanıcı Yorumları

Yorum yazmak için üye olmanız gerekmektedir.