Güvenlik Aği

Konu, 'Diğer Tehlikeler' kısmında Musa Kamil Ekin tarafından paylaşıldı.

 1. Musa Kamil Ekin

  Musa Kamil Ekin Yönetim Grubu

  Mesajlar:
  2.120
  GÜVENLİK AĞI

  Bir kenar (sınır) ipi ile, diğer destekleme elemanları ile veya bunların birleşimi ile desteklenen, yüksekten düşen kişileri yakalamak için tasarımlanmış bir ağ olarak tanımlanmıştır.

  Çalışma yöntemlerinde verimlilik, işin yapım tekniği vb. nedenlerden ötürü aktif önlem alınamadığı durumlarda kullanılan pasif, düşmeyi engelleyecek ve/veya düşmenin şiddetini azaltacak, toplu korumayı esas alan önlem türüdür.

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINDA GÜVENLİK AĞLARI

  Çalışma yerlerinde çalışanların güvenliği öncelikle, güvenli korkuluklar, düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar, çalışma iskeleleri, güvenlik ağları veya hava yastıkları gibi toplu koruma tedbirleri ile sağlanır.

  (Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4-A Madde 2-ç)

  Kullanılan güvenlik ağları; malzeme özellikleri, yapılan statik ve dinamik dayanım deneyleri ile bağlantı ve kurulum şartları bakımından TS EN 1263-1 ve TS EN 1263-2standartlarına ve ilgili diğer ulusal standartlara, konu ile ilgili ulusal standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olması sağlanır ve yapılan işe uygun tipte güvenlik ağı seçilir. Yapı alanında kullanılan güvenlik ağının kullanma kılavuzu işyerinde bulundurulur. Güvenlik ağları standartlara ve kullanım kılavuzuna uygun şekilde kurulur.

  (Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4-A Madde 3)

  GÜVENLİK AĞLARININ İŞARETLENMESİ, ETİKETLENMESİ VE KULLANMA TALİMATLARI

  • Etiketleme en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir;
  • İmalâtçının veya ithalâtçının adı veya ticarî markası,
  • Ağın imal edildiği ay ve yıl,
  • Deney numunesinin asgarî enerji absorpsiyon kapasitesi,
  • Kullanılan polipropilen ve poliamid liflerin çap ve oluşturdukları gözenek ebat bilgileri
  • İşaretler ağ üzerinde kalıcı olmalıdır.
  • Kullanım talimatları (kullanma klavuzu) aşağıdaki bilgiler dâhil olarak güvenlik ağı ile birlikte kullanıcının ana dilinde olacak şekilde sağlanmalıdır :
  • Kurma, açma ve kullanma,
  • Deney iplerinin deneyi için tarihler,
  • Kullanımdan kaldırma şartları,
  • İkaz edilmesi gereken diğer tehlikeler (örneğin aşırı sıcaklık, kimyasal etkiler),
  • Standarda uygunluğun açıklanması.
  • Gerekli kanca kuvvetleri,
  • Azamî düşme yüksekliği,
  • Asgarî yakalama genişliği,
  • Güvenlik ağ bağlantıları,
  • Güvenlik ağının altındaki asgari mesafe,
  • Depolama şekli,
  • Muayene yöntemi ve şekli,
  • Yenileme bilgileri.
  GÜVENLİK AĞLARI YAPISAL ÖZELLİKLERİ

  1.png
  Resim 1: Ağ Gözü

  Ağ Gözü: Bir ağ oluşturacak biçimde kareler veya eşkenar dörtgen şeklinde düzenlenen bir seri ip.

  Ağ gözü ipleri: Bir ağın gözlerinin imal edildiği ip.


  2.png
  Resim 2: Ağ Temel Yapı Malzemeleri

  Bağlama ipi: Kenar ipinin uygun bir desteğe güvenli bir şekilde bağlamak için kullanılan bir ip.

  Kenar (sınır) ipi: Bir ağın etrafındaki (kenarlarındaki) ağ gözlerinden geçen ve güvenlik ağının çevresel boyutlarını belirleyen bir ip.

  Cepheye yerleştirilirken, ağlar bir birlerine üst üste bindirme ya da bağlama yöntemlerinden biri ile birleştirilir.

  Güvenlik ağlarında üst üste bindirme uygulanacaksa, bindirme boyu güvenlik ağının tipine göre standartlarda belirtildiği gibi olmalıdır. Bunun sağlanamadığı durumlarda mutlaka bağlama yapılmalıdır.
  3.png

  Ağ gözlerinin meydana gelmesinde kullanılan iplerin yapısal özellikleri:

  TS 1263-1 standardı, güvenlik kurallarını ve deney metotlarını kapsar ve iplerin polipropilen ve poliamid liflerden oluşması gerektiğini temel alır.

  Önemli Uyarı: Piyasada bulunan güvenlik ağları çoğunlukla polyster liflerdenyapılmıştır. Polyster liflerden imal edilmiş ağlar standartlara uygun değildir.

  Peki ağlarda neden polipropilen ve poliamid lifler kullanılmalıdır? Özellikleri nelerdir?

  Polipropilen (PP):

  • Polipropilen tekstil sektöründe kullanılan iplikler içerisinde en hafif olanıdır.
  • Polipropilen bünyesine nem almaz.
  • Polipropilen güneş ışınlarına dayanıklıdır.
  • Polipropilen düşük maliyetlidir, iyi bir darbe dayanımı vardır.
  • Polipropilen sürtünme katsayısı düşük olup, çok iyi elektrik yalıtımı sağlar.
  • Polipropilene katkı maddeleriyle alev geciktirici özellik uygulanabilir.
  • Polipropilen kimyasal direnci oldukça fazladır.
  Polyamid İplik(PA):

  • Yüksek mukavemet
  • Yüksek ısı dayanım özelliği
  • Yüksek sıcaklıkta altında yüksek esneklik
  • Yüksek elastikiyet
  • Düşük sürtünme katsayısı
  GÜVENLİK AĞ TİPLERİ

  S Tipi Güvenlik Ağı
  4.png
  Resim 3: Sistem S : Kenar ipi olan güvenlik ağı

  Düşme riski olan tüm yatay boşluklarda, özellikle çelik konstrüksiyon çalışmaları, şalt boşlukları, asansör boşlukları, kalıp çalışmaları vb. alanlarda kullanılmaktadır.


  5.png
  Resim 4: S tipi Güvenlik ağı şeması

  Şekilde belirtilen durumlardan;

  • Ağın yüklenme yapılmaksızın boş durumda iken oluşan ağdaki salınım (fo), gerilme mesafesinin (l) %10’undan büyük olamaz.
  • H = h + fo ≤ 6,0 m olmalıdır.
  • Ağın kendi ağırlığı ve dinamik yükün birlikte oluşturacağı (fmax) mesafesi altında mutlaka boşluk kalacak şekilde kurulum yapılmalıdır.
  • Koruma ağlarının mesneti, taşıma gücü uygun olan yapı elemanlarına yapılması gerekmektedir. Bu bağlantı noktaları 6 kN kuvveti taşıyabilmelidir.
  • Ağ Montajı yapılacak yerdeki ankrajlamaların arası max. 75 cm olmalıdır. Ağlar bu ankrajlara karabina yada zincir halkalarla bağlanmalıdır. (Resim 5)
  6.png
  Resim 5: Ağların döşemeye bağlantısı

  • S tipi ağlar, bindirmeli olarak yerleştirildiği zaman, asgarî bindirme uzunluğu en az 2,0 m olmalıdır.
  S tipi Güvenlik Ağları Örnekleri;

  7.png
  Resim 6: Asansör boşluğunda S Tipi Kullanım

  8.png
  Resim 7: Döşeme Yırtıklarında Kullanılan S Tipi (Döşemeye inşaat demirleri ile uygunsuz şekilde tutturulmuş)

  9.png
  Resim 8: Döşemede büyük boşluklarda S tipi Kullanım

  T Tipi Güvenlik Ağı

  10.png
  Resim 9: Sistem T: Yatay çalışmalarda konsollara bağlanabilen güvenlik ağı

  Güvenlik ağları genellikle çok katlı, yüksek binaların inşaatında, inşaatlarda çalışanları ve çevredeki yayaları yüksekten düşmelere karşı korumak amacıyla platform kenarlarında kullanılmaktadır.

  Güvenlik Platformları bina cephesinden 4 m mesafeye kadar, EN Standartları gereği 6 m yüksekten düşmelere karşı koruma sağlar.

  Aşağıda kurulum sürecini sırasıyla şekillerle görebilirsiniz:
  • T Tipi Güvenlik Ağının montajında kule vinç ya da mobil vinçler kullanılmaktadır.
  • T tipi ağlarda destek sehpaları arasındaki maksimum açıklık 5 metre olmalıdır.
  • T tipi ağlarda bindirme yapılmışsa asgari bindirme uzunluğu 0,75 metre olmalıdır. Bunun sağlanamadığı durumlarda mutlaka bağlama yapılmalıdır.
  • TS EN 1263-1 standardına göre, güvenlik ağları birbirlerine bir bağlantı halatı ile de bağlanabilir. Halat gözeneklerden geçirilerek iki ağ birbirine tutturulur.
  • Bağlantı halatının iki ucu güvenli biçimde bağlanmalıdır. Bağlantı halatının kopma mukavemeti asgari 7,5 kN olmalıdır.
  • Aşağıda çeşitli T Tipi Güvenlik Ağı örneklerini görebilirsiniz;
  11.png 12.png 13.png

  U tipi Güvenlik Ağı

  Sistem U: Düşey çalışma alanlarında kullanılan sağlam bir destek yapısına bağlanan güvenlik ağı

  14.png
  Resim 10: Çatı kenarlarında U Tipi Kullanım

  15.png
  Resim 11: Döşeme Kenarlarında U Tipi Kullanım

  U tip güvenlik ağları özellikle çatılarda olmak üzere platform kenarlarında da kullanılabilir.

  V tipi Güvenlik Ağı

  Sistem V: Sehpa, iskele tipi desteğe bağlanan güvenlik ağı

  16.png
  Resim 12: V Tipi Şematik gösterim

  • V Tipi ağlarda bindirme yapılamaz.
  • Herhangi iki üst destek arasındaki mesafe 5,0 m’yi aşamaz.
  • Ağın binaya olan bağlantısı için, alt kenar kanca cihazlarının arasındaki mesafe 50 cm’yi aşamaz. (Resim 13)
  • Kanca noktaları ile binanın kenarı arasındaki mesafe en azından 10 cm olmalıdır. (Resim 13)
  • Güvenlik ağının yukarıdaki kenarı “sehpa” tipi bir desteğe bir bağlama ipi ile bağlanmalıdır.
  17.png
  Resim 13: Döşeme bağlantısı kancaların şematik gösterimi

  18.png
  Resim 14: V Tipi Kullanım Örneği

  Konvansiyonel tip dış cephe güvenlik ağı sistemi

  Vinç ve özel ekipman olmadan montaj yapılabilmesi sebebiyle ülkemizde en sık karşılaşılan güvenlik ağı ve konsol sistemidir. Standartlarda belirtilen T ve S sistemlerinin karma yapısını ihtiva etmektedir.

  • Güvenlik filesi binalarda döşemelere konulan ankrajlar vasıtasıyla tutturulur. Borularda güvenlik ağının bir alt katında olacak şekilde mafsallanır. Mafsallar beton vidası, epoksi ile döşemeye sabitlenmiş saplama, ya da çelik dübel ile yapılmalıdır.
  • Tüm ağlar borular binaya kapatılmış halde takılır. Ve tüm ağların takılması işlemi bittikten sonra borulara bağlı ipler yardımıyla açılır.
  • Köşe geçişleri güvenlik ağlarının en zayıf bölgeleri olması sebebiyle min 2 boru ile yapılmalıdır.
  • Döşemeye monte edilecek konsol borular boyanmış ya da galvaniz kaplı olmalıdır. Min 60/3 mm boru profil ya da 40x60 3,6 mm kutu profil olması profesyoneller tarafından tavsiye olunur.
  • Kat yüksekliğinin ve ağ boyunun 5 metreyi geçtiği durumlarda boru içice geçen ve pimlerle bağlanan 2 parçadan oluşur.
  • Ağlar üzerinde ek yapılacağı zaman 75 cm’lik bindirme uygulanmalı, uygulanamayacağı durumlarda ise mutlaka 7,5 kN’luk kopma mukavemetine sahip bağlama ipleriyle her bir gözenekten geçirilerek bağlanmalıdır. Bağlanmanın yapılacağı bölümde ağ gözenekleri her durumda 100x100 mm ebatlarındaki gözenek büyüklüğünü geçmemelidir.
  • Konvansiyonel tip dış cephe güvenlik ağı sistemi ve bağlantı örnekleri;

  Kaynak: http://isgtedbir.com/yapi-isleri/guvenlik-agi/
   
  Son düzenleme yönetici tarafından yapıldı: 15 Ekim 2016
  Fatih Özcan bunu beğendi.