İş Güvenliği Forum

İş güvenliği uzmanları, öğrencileri ve stajyerlerinin iş güvenliği ile ilgili çeşitli konuların paylaşıldığı ve tartışıldığı sosyal mecra.

İş Güvenliği Genel

Soru ve Cevap

Question and answer
Konu
42
Mesaj
135
Konu
42
Mesaj
135

Yönetim Duyuruları

Management announcements
Konu
30
Mesaj
128
Konu
30
Mesaj
128

Bakanlık Duyuruları

Ministry announcements
Konu
99
Mesaj
200
Konu
99
Mesaj
200

Eğitim Duyuruları

Training announcements
Konu
69
Mesaj
99
Konu
69
Mesaj
99

Dernek ve STK Duyuruları

Association and NGO announcements
Konu
6
Mesaj
12
Konu
6
Mesaj
12

Etkinlik Duyuruları

Event announcements
Konu
49
Mesaj
81
Konu
49
Mesaj
81

Tanışma Alanı

Self-introduction forum
Konu
18
Mesaj
81
Konu
18
Mesaj
81

Kariyer Bilgi ve İpuçları

Career Information and Tips
Konu
36
Mesaj
50
Konu
36
Mesaj
50

Dosya Paylaşım Alanı

Kütüphane

Konu
144
Mesaj
155
Konu
144
Mesaj
155

Risk Analizleri

Konu
58
Mesaj
66
Konu
58
Mesaj
66

İşbaşı Konuşmaları

Konu
435
Mesaj
436
Konu
435
Mesaj
436

İSG Mevzuatı

Konu
100
Mesaj
104
Konu
100
Mesaj
104

Tehlikeler ve Kontrol Yöntemleri

Basınçlı Kaplarda Emniyet

Safety in pressure vessels
Konu
24
Mesaj
39
Konu
24
Mesaj
39

Biyolojik Tehlikeler ve Kontrolü

Biological hazards and control
Konu
3
Mesaj
4
Konu
3
Mesaj
4

Çalışma Ortamı ve Düzeni

Working environment and orderliness
Konu
83
Mesaj
97
Konu
83
Mesaj
97

Çevre ve Atık Yönetimi

Environment and waste management
Konu
43
Mesaj
45
Konu
43
Mesaj
45

Elektrik İşleri ve Kontrol Yöntemleri

Safety in electrical works
Konu
185
Mesaj
246
Konu
185
Mesaj
246

Yük Taşıma ve Depolamada Emniyet

Manual/mechanical handling and storage
Konu
53
Mesaj
76
Konu
53
Mesaj
76

Ergonomi ve İlkeleri

The principles of ergonomics
Konu
30
Mesaj
31
Konu
30
Mesaj
31

Makine Emniyeti

Machine safety
Konu
109
Mesaj
146
Konu
109
Mesaj
146

Sistem Kurulumu ve Denetimler

System build/controls in the workplace
Konu
79
Mesaj
215
Konu
79
Mesaj
215

Kapalı Alanlarda Emniyet

Safety in confined space
Konu
31
Mesaj
34
Konu
31
Mesaj
34

Kaynak ve Sıcak İşlerde Emniyet

Welding and hot work safety
Konu
30
Mesaj
44
Konu
30
Mesaj
44

Olay/Kaza Araştırmaları ve Raporları

Incident investigation and reporting
Konu
70
Mesaj
116
Konu
70
Mesaj
116

Tehlikeli Maddelerde Emniyet

Safety in hazardous materials
Konu
113
Mesaj
162
Konu
113
Mesaj
162

Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)

Personal protective equipments (PPE)
Konu
62
Mesaj
90
Konu
62
Mesaj
90

Nakliye ve Yol Güvenliği

Transport and road safety
Konu
60
Mesaj
70
Konu
60
Mesaj
70

Yangından Korunma ve Önleme

Fire protection and prevention
Konu
89
Mesaj
103
Konu
89
Mesaj
103

Yüksekte Emniyetli Çalışma

Working safely at height
Konu
62
Mesaj
85
Konu
62
Mesaj
85

Diğer Tehlikeler

Other hazards
Konu
106
Mesaj
130
Konu
106
Mesaj
130

Özel Teknik Forumlar

Günlük Yaşamda Emniyet

Safety in daily life
Konu
77
Mesaj
101
Konu
77
Mesaj
101

İyi Uygulamalar

Good practices
Konu
16
Mesaj
56
Konu
16
Mesaj
56

Proses Emniyeti Yönetimi

Process safety management
Konu
90
Mesaj
107
Konu
90
Mesaj
107

İşyerinde İletişim Teknikleri

Communication techniques
Konu
27
Mesaj
34
Konu
27
Mesaj
34

İş Hukuku ve SGK

Labor Law and SSI
Konu
500
Mesaj
540
Konu
500
Mesaj
540

Yasal Gereklilikler

Legal requirements for safety
Konu
35
Mesaj
58
Konu
35
Mesaj
58

Sınava Hazırlık ve Pratik Yapma

Konu
7
Mesaj
20
Konu
3
Mesaj
9

Test ve Soru Bankaları

Konu
72
Mesaj
89
Konu
72
Mesaj
89

Uygunsuzluk Fotoğrafları

Konu
99
Mesaj
278
Konu
99
Mesaj
278

Uluslararası Sertifikalar

International safety certificates
Konu
5
Mesaj
18
Konu
5
Mesaj
18

Sağlık Gözetimi ve Denetimleri

Meslek Hastalıkları,Tanı/Bildirimleri

Occupational diseases, diagnosis
Konu
116
Mesaj
125
Konu
116
Mesaj
125

İşyeri Sağlık Gözetimi ve Denetimleri

Workplace health surveillance/inspections
Konu
20
Mesaj
25
Konu
20
Mesaj
25

İşyerinde Sağlık ve İlkyardım Eğitimi

Health/First aid training in the workplace
Konu
80
Mesaj
87
Konu
80
Mesaj
87

İşe Giriş ve Periyodik Muayeneler

Employment and periodic examinations
Konu
4
Mesaj
8
Konu
4
Mesaj
8

İş Hijyeni ve Fizyolojisi

Occupational hygiene and physiology
Konu
3
Mesaj
3
Konu
3
Mesaj
3

İş Yerinde Psikososyal Etmenler

Psychosocial factors in the workplace
Konu
46
Mesaj
60
Konu
46
Mesaj
60

Çalışma Yaşamı ve Beslenme

Work life and nutrition
Konu
23
Mesaj
34
Konu
23
Mesaj
34

Toksikoloji

Toxicology
Konu
2
Mesaj
2
Konu
2
Mesaj
2

Haberler

Konu
193
Mesaj
337

İş Kazası Haberleri

Konu
524
Mesaj
721
Konu
524
Mesaj
721

Köşe Yazıları

Opinion columns
Konu
218
Mesaj
261
Konu
218
Mesaj
261

Serbest Kürsü

Off topic
Konu
110
Mesaj
569
Konu
110
Mesaj
569

Topluma Hizmet Grupları

Çeviri Grubu

Translator group

Eğitim Grubu

Training group

Özel Forum

Private forum

isgTurkiye

Desteklediklerimiz

İstatistikler

Konu
4.864
Mesaj
7.147
Üyeler
10.095
Son katılan
sinem dinç

Makaleler

Yukarı Alt