Ab proje danışmanının teiaş için önerileri 2015-10-09

Ab proje danışmanının teiaş için önerileri

  1. Onur Umur
    Türkiye'nin elektrik iletim sistemini işleten kamu kurumu TEİAŞ'ın Avrupa Birliği'nden danışmanlık alarak gerçekleştirdiği eşleştirme projesi ile ilgili TEİAŞ'ta İSG ile ilgili yapılması gereken iyileştirmeler ile ilgili AB adına Belçika Elektrik İletim Şirketi ELİA'nın sunduğu öneri raporudur. İSK Yönetim sistemi olarak enerji sektörü dışındaki şirketler için de faydalı öneriler mevcuttur.