Akü Şarj Alanı Seç Talimatı 2015-10-09

Akü Şarj Alanı Seç Talimatı

 1. Fatih Özcan
  1.0. AMAÇ

  İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarını tanımlamak için gerekli olan yetki, yöntem ve sorumlulukları tanımlamak, can ve mal kaybına yol açabilecek bir yangının zararlarını azaltabilmek için tesis çalışanlarının, müteahhit elemanlarının, öğrencilerin ve ziyaretçilerin uyması gereken kurallar, uygun davranış biçimleri ve yapılacak işler belirlenir.

  2.0. SORUMLU

  Tüm depo personeli, müteahhit ve taşeronlar, ziyaretçiler ve stajyer öğrenciler

  3.0. UYGULAMA

  Kuru şarjlı akümülatörler uygun elektrolit ile doldurulup voltajı 12.40V üzerinde ise doğrudan, altında ise şarj edilerek araca takılır.

  Sulu şarjlı akümülatörler araca takılmadan önce akümülatör voltajı kontrol edilir. Akümülatör gerilimi 12.40V ve üzerinde olmalıdır.12.40V altında ise, önce yeterli şarj yapılıp sonra araca takılmalıdır.

  Kullanım özelliğine göre zaman içinde değişen miktarlarda akümülatör suyu eksilebilir. Ayrıca aracın elektrik donanımındaki bir arıza akümülatör suyunun hızla eksilmesine neden olabilir. Bu takdirde açılır buşonu olan akümülatörlerde saf su ilave edilmeli ve buna neden olan araçtaki arıza varsa derhal giderilmelidir. Saf su yerine asitli su ilavesi kesinlikle yapılmamalıdır.

  Devamı ektedir.