Aliağa gemi geri dönüşüm sektöründe çalışan işçilerin iş kazası ve olası meslek hastalıkları sıklığı 2015-10-09

Aliağa gemi geri dönüşüm sektöründe çalışan işçilerin iş kazası ve olası meslek hastalıkları sıklığı

  1. Onur Umur
    ALİAĞA GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN İŞ KAZASI VE OLASI MESLEK HASTALIKLARI SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ ETMENLER

    Yüksek Lisans Tezi:
    Yazar: NEFİSE BURCU ÜNAL
    Danışman: Doç Dr. Mustafa N. İLHAN