Alt Işverenler Çalışma, Iş Sağlığı Ve Güvenliği Talimatı 2015-10-09

Alt Işverenler Çalışma, Iş Sağlığı Ve Güvenliği Talimatı

 1. Fatih Özcan
  1. AMAÇ
  İşbu İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Şartnamesi (“Şartname”) içerisinde Konya Şeker San. Ticaret A.Ş. ‘ ye ait çalışma alanları içerisinde faaliyet gösterecek olan yüklenici konumundaki firmaların yerine getirmesi gereken Çalışma ile İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları yer almaktadır.

  İşbu Şartnamenin amacı, Konya Şeker San. Ticaret A.Ş.’ nin yüklenici firmaya ihale ettiği işlerle ilgili yapılan çalışmalarda, yüklenicinin uymakla yükümlü olduğu çalışma ile işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarının uygulanmasıdır.

  2. UYGULAMA ALANI
  İşbu Şartname’nin uygulanacağı geçerlilik alanı, Konya Şeker San.Ticaret A.Ş.’ de çalışan tüm yüklenici firmaları kapsamaktadır.

  3. SORUMLULUK
  İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü, ve personel sorumlusu (idari işler)bu prosedür gereklerinin yerine getirilmesi ve her yıl güncellenmesi ile ilgili kontrol ve denetimlerin yapılmasından sorumludur.
  İnsan kaynakları (idari işler) ve Sağlık Güvenlik Birimi yüklenici elemanlarının eğitim kayıtları ile sağlık ve güvenlik kayıtlarının tutulduğundan, iş ekipmanlarının kayıtlarının takibinden sorumlu olan ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimdir.
  Saha denetimlerinden, özlük dosyalarından ve prosedür gereklerinin yerine getirilmesinden sorumludur.
  Yüklenici Firma İş Güvenliği Sorumlusu, ilgili yüklenici firma çalışanlarının yasal gerekliliklere uygun çalışmasını sağlamak, yasal yaptırımları uygulamak, bu prosedür ve talimat gereklerinin yerine getirilmesinde kendi üzerlerine düşen görevleri yapmak mecburiyetindedir. Bu nedenle İş Güvenliği Sorumlusu atamaktan sorumludur. Atanan iş güvenliği sorumlusunu işverene bildirme zorunluluğu vardır.