Ankara Demir Yolu Fabrikasında Çalışan Işçilerin Iş Kazası Ve Meslek Hastalıkları Geçirme Durumları 2015-10-09

Ankara Demir Yolu Fabrikasında Çalışan Işçilerin Iş Kazası Ve Meslek Hastalıkları Geçirme Durumları

 1. Onur Umur
  ANKARA DEMİRYOLU FABRİKASINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN
  İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI GEÇİRME DURUMLARI VE
  BAZI ÇALIŞMA KOŞULLARI İLE İLİŞKİSİ

  Yüksek Lisans Tezi:
  Yazar: Emel Buluş
  Danışman: Doç Dr. Mustafa N. İLHAN