ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİ 2016-08-01

Asansör, Periyodik, Kontrol

 1. Musa Kamil Ekin
  ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK
  MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE
  DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/18)


  1 Ağustos 2016 PAZARTESİ
  Resmî Gazete
  Sayı : 29788

  TEBLİĞ

  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

  Amaç
  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, asansörlerin periyodik kontrolü için Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşlarında görevlendirilecek olan muayene elemanlarının veya muayene elemanı adaylarının belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
  Kapsam