Asbestten Arındırma Işleri -354- 2015-10-09

Asbestten Arındırma Işleri -354-

 1. Fatih Özcan
  Asbest liflerine aşırı maruziyetten hayatını kaybetmiş olan işçilerin çoğunluğu inşaat sektöründe çalışmıştır.
  80’lerin sonuna kadar konut inşaatında 3,000’den fazla sayıda asbest içeren ürün kullanılmıştır. Eskiden inşa edilmiş konutlarda yapılan tadilat veya yıkım işlerinde, asbest içeren malzemelerle yüz yüze gelme olasılığı yüksektir. Aşağıdaki şekilde, konut inşaatlarında bir dönem yaygın olarak kullanılmış olan asbest içerikli malzemeler görülmektedir.
  aa.png

  Asbest liflerine maruziyet asbestozis, akciğer kanseri, veya mesotelyoma (göğüs zarı veya karın boşluğunu etkileyen kanser türü) hastalıklarına neden olabilmektedir.

  İşverenler, inşaatı yapanlar, ve arazi ya da konut sahipleri, çalışma sahasında asbest içeren malzemelerin olup olmadığının işe başlanmadan önce tespit edilmesinden sorumlulardır. Asbest içeren malzemeler, tadilat veya yıkım işleri başlatılmadan önce, eğitimli ve yetkin kişilerce konutların bünyesinden çıkarılmalı ve bertaraf edilmelidir.

  Yararlanılan Kaynak: WorkSafeBC – Toolbox Meeting Guide : Asbestos Removal http://www2.worksafebc.com/i/construction/Toolbox/pdfs/TG07-27_asbestos_removal.pdf