Asetilen Gazının Kullanımı Muhafazası -221- 2015-10-09

Asetilen Gazının Kullanımı Muhafazası -221-

 1. Fatih Özcan
  Sıkıştırılmış gazların kullanımı ve depolanmasını kuralına uygun bir şekilde gerçekleştirmeyen şirketler felaketlerin davetçisidir. Sıkıştırılmış gazlarla çalışırken, yanlış davraniş ciddi yangınlara, patlamalara veya silindirlerden aşırı basıncın düşürülmesi amacıyla salınmalara veya diğer malzemeler ile reaksiyonlara yol açabilir.Uygun davranış ve kullanım yöntemleri anlaşılmış olmalı ve bunlar tüm çalışanlar tarafından uygulanmalıdır.

  Asetilen herkesçe iyi bilinen bir gaz yakıt olup, gazlarla kaynak uygulamasında neredeyse evrensel olarak kullanılır. Çok yaygın olmasına rağmen, bu gaz son derece tehlikeli bir maddedir. Asetilen o kadar reaktiftir ki, alaşımsız bakır gibi bazı metallerle temas etmesine bile asla izin verilmez. Ayrıca, 15 psi' den* (1,034 bar) yüksek basınçlarda muhafaza edilmez ve kullanılmaz, (Silindirik tüplerde, asetonda eritildiği için, 250 psi'ye (17,236 bar) kadar basınçla muhafazası kabul edilebilir).

  Asetilen çok kolay tutuşan yanıcı bir gaz olduğundan, USA "Ulusal Elektrik Kodu" (elektrikle ilgili düzenlemeler) asetilen etrafında faaliyet gösteren elektrikli alet ve makinalar için en sıkı özel güvenlik hükümlerini öngörmektedir. Başka hiçbir madde, bu sınıflandırmaya dahil değildir. Asetilen sızıntıları, ne kadar zayıf olursa olsun, ciddi sonuçlar doğurabilir. Hava ile karışan gazın patlayıcılık konsantrasyonu % 2,5 'den % 82 'ye kadar olup, bu oran yaygın olarak kullanılan gazlar içinde en geniş orandır.

  Asetilen gazı kullanırken, her zaman aşağıdaki uygulamaları göz önünde bulundurunuz:

  Gaz regülatörünü kapatmadan önce, silindirik gaz tüpünün ana vanasını kapatarak, gazın regülatörden boşalmasını sağlayınız.

  · Boş olan silindirik tüpler depolanacak veya dolum için geri gönderilecekse, tüp vanalarını kapatınız. Asetilen gazı tükenmiş olmasına rağmen, tüp içinde bulunan aseton havaya buharlaşarak, bu defa kendisi bir tehlike oluşturur. Asetilen gazı havadan daha hafiftir, bu nedenle herhangi bir gaz kaçağında uçar. Ancak, havadan çok az bir miktarda hafif olması nedeniyle bazı hava şartlarında bu uçuş gerçekleşmeyebilir.

  · Silindirik asetilen tüplerinin içi boş değildir. Tüpler aseton ile doyurulmuş gözenekli taş parçacıkları ile doludur. Tüpten aseton kaçağını önlemek için, tüpler sadece dik konumda tutularak kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir. Bu mümkün değilse, tüpün kullanılmadan önce yarım saat dik tutularak bekletilmesi tavsiye olunur. Bu önlem, asetonun regülatörden dışarı akmaması için alınmalıdır.

  · Asetilen içeren tüpler, kapalı sınırlı havalandırmasız bir alan içine alınmamalıdır.

  · Asetileni her zaman iyi havalandırılan bir ortamda kullanınız. Tüpleri, bir sızıntı durumunda, gaz alevlere veya kıvılcımlara ulaşabileceği için, asla açık alevli ortamlarda veya elektrikli ekipmanlara yakın yerlerde saklamayınız.

  · Asetilen veya başka bir yanıcı gaz ihtiva eden tüpleri asla oksijen tüplerine 25 feet'den* (7,62 metre) yakın mesafelerde saklamayınız. Bu uzaklık mümkün değilse, bu tip gaz tüplerini biribirinden (en az yarım saat) ateşe dayanıklı 5 feet (1,52 metre) yüksekliğinde bir duvar ile ayırınız.

  · Devrildikleri taktirde vanalarının ve tüpün kendisinin tahrip olmaması için, tüpleri daima başlıkları ile, dik bir konumda sabitleyerek saklayınız.


  *Tercüme edenin açıklaması:

  · psi bir USA Basınç Birimidir.

  15 psi = 1,034 bar
  250 psi = 17,236 bar

  · feet bir USA uzunluk birimidir.

  25 feet = 7,62 metre
  5 feet = 1,52 metre

  Kaynak: http://www.toolboxtopics.com/Gen Industry/Using and Storing Acetylene Gas.htm