Atölyedeki Tehlikeler Ve Tipik Olaylar -269- 2015-10-09

Atölyedeki Tehlikeler Ve Tipik Olaylar -269-

 1. Fatih Özcan
  Olay; “eylemi yerine getiren kişiler hakkında yapılabilecek seçimlere veya öngörülere izin vererek kendi içinde yeterli şekilde tamamlanan herhangi bir gözlemlenebilir beşeri faaliyet” olarak tanımlanır! (Off!) Bundan dolayı, olaylar veya kazaların öylesine ortaya çıkmadığını söyleyebiliriz; mutlaka en az bir sebep vardır ve çoğunlukla da emniyetsiz davranışlar veya koşulların sonuçlarıdırlar. Aşağıda, iş kazalarına neden olan olayların bir listesi bulunmaktadır. Liste atölyedeki çalışmalar üzerinedir, ancak elbette endişe yaratacak diğer birçok emniyetsiz davranış, koşul veya çalışmalar da mevcuttur. Atölyeniz veya bakım alanınızda aşağıdaki hangi durumlarda çalıştınız?

  1. Çalışır vaziyetteki bir ekipmanın ayarını veya temizliğini yapmak.
  2. Bir makina muhafazasını kaldırmak veya ayarını değiştirmek.
  3. Çalışma yüzeyindeki metal çapakları temizlemek için 30 psi’dan yüksek basınçta hava kullanmak.
  4. Kıyafetlerinizdeki veya saçınızdaki tozu, pisliği temizlemek için 30 psi’dan yüksek basınçta hava kullanmak.
  5. Göz tehlikeleri içeren belirlenmiş bir alanda, iş güvenliği gözlüğü ve/veya yüz siperi olmadan çalışmak.
  6. Yüksek gürültü seviyesi olan alanlarda kulak koruyucuları kullanmamak.
  7. Makinaların yanında eldiven, atkı, yüzük takmak, uzun kollu veya bol kıyafetler giymek.
  8. Muhafazası olmayan veya uygun şekilde ayarlanmamış bir tezgah üzerinde (maksimum açıklık 3-4 mm) taş kesme makinası kullanmak.
  9. Bir kişinin tek başına kaldırabileceğinden daha ağır bir nesneyi kaldırmak.
  10. Yalıtılmamış ya da topraklanmamış bir elektrikli aleti kullanmak.
  11. Aşınmış veya yetersiz şekilde bantlanmış bir elektrik kablosu kullanmak.
  12. Parlayıcı veya patlayıcıların kullanıldığı veya depolandığı alanlarda sigara içmek.
  13. Kullanılmadığı zamanlarda yedek oksijen ve asetilen tüplerini bir arada tutmak.
  14. Vinçleri, kaldırma limitlerinin üzerinde yükler için veya kanca üzerinde emniyet mandalı olmadan kullanmak.
  • Yukarıdakilerden herhangi birisini yaptığınız ve yaralandığınız oldu mu? Buna değer miydi?
  • Yukarıdaki durumlardan birinde çalıştığınız ve yaralanMAdığınız oldu mu?
  • Eğer şu zamana kadar şans sizin yanınızdaysa, kayıtsız olmak aptalca değil mi?
  Yukarıda sıralanan durumlar atölyelerde ve çalışma alanlarında birçok ciddi ve bazen ölümcül yaralanmalara yol açmıştır -- ve olası sonuçlarına değmeyecek uygulamalardır!

  Siz de istastistiklerde yer alanlardan biri olmayın. Daha akıllıca çalışın! Emniyetli çalışın!

  Kaynak:http://www.toolboxtopics.com/Gen Industry/Shop Hazards & Typical Incidents.htm