Bakim Ve Onarim Işlerinde Güvenlik Tedbirleri 2015-10-09

Bakim Ve Onarim Işlerinde Güvenlik Tedbirleri

 1. Fatih Özcan
  Bakım ve onarım hizmetleri; makine,tezgah ve tesislerin daha uzun sürelerle, arızasız ve problemsiz olarak çalışması; beklenmedik arızalar sebebiyle tehlikeli durumların ortaya çıkmaması; istenmeyen olaylara, kazalara, yaralanmalara, malzeme hasarlarına, zaman kaybına, üretim kaybına sebep olmaması için yapılan planlı ve düzenli çalışmalardır.

  Bakım ve onarım işlerinin yapılmasında umulan faydalar:
  1-Sistemin çalıĢmasını sağlamak,
  2-Tesisin ömrünü uzatmak,
  3-Arıza ve kaza olmadan tesbit yapıp tedbir almak,
  Eskimiş, yıpranmış, ömrü bitmiş parçaları değiştirmek.

  Bakım çeşitleri:
  1- Arıza vuku buldukça (problem ortaya çıktıkça) yapılan bakım ve onarım,
  2- Problem ortaya çıkmadan yapılan (Programlı) bakım ve onarım,
  a) Parça değiĢikliği yapmadan bakım,
  b) Ömrü bitmiş parçalar değiştirilerek yapılan bakım,

  Periyodik bakımlar :
   Makine ve tesislerin ömrünün uzamasına katkıda bulunur.
   Beklenmedik arızalar sebebiyle kazalara sebebiyet verilmesini önler, can güvenliğini sağlar.

  Ancak yapılan istatistikler, ve edindiğimiz tecrübeler, tamir, bakım ve onarım çalışmaları esnasında çok fazla sayıda kazaların meydana geldiğini göstermektedir. Bu kazalar, tamir ve bakım çalışmalarının yeterli emniyet tedbiri alınmadan yapılmış olmasından kaynaklanmaktadır.

  Bu sebeple,
  Bakım ve onarım faaliyetlerinin planlı, programlı olarak yapılması gerekmektedir.