Bomlu Ve Kumanda Kontrollü Personel Yükselticiler -306- 2015-10-09

Bomlu Ve Kumanda Kontrollü Personel Yükselticiler -306-

 1. Fatih Özcan
  Kumanda kontrolüne sahip bomlu personel yükselticilerde çalışanlar aşağıdaki durumlar sonucu yaralanma riskleri ile kaşılaşabilirler :

  · Eğim, düz olmayan çalışma alanı, çukurlar, tümsekler veya yerdeki nesneler sonucu düşme veya takılma
  · Havai enerji hatları da dahil olmak üzere çalışma alanı üzerindeki tüm engellere temas etme

  Güvenli Çalışma Uygulamaları

  · Platformu güvenli bir şekilde çalıştırdığınızdan emin olmak için kullanmadan önce ve gerekirse kullanma anında platformu kontrol ediniz. Kayıt defterini inceleyip, gerekirse güncelleyiniz.

  · Tüm mevcut güvenlik ekipmanlarının düzgün çalıştığından emin olmak için platformu kullanmadan önce test ediniz.

  · Platformun güvenli bir şekilde çalışmasını etkileyecek arıza ve durumları ilgili amiriniz veya çalışanlara bildiriniz.

  · Platformun güvenli bir şekilde çalışması için gerekli tüm tamirat ve düzeltmelerin platform kullanılmadan önce muhakkak tamamlanması gerekmektedir

  · Platformu kullanmadan önce havai enerji hatları da dahil olmak üzere çalışma alanı üzerindeki tüm engel ve tehlikeleri tespit ediniz ve bunlardan uzak durunuz.

  · Platformun kullanılacağı zeminin düz, sağlam ve engellerden temizlenmiş olduğundan emin olunuz. Kaldırma ünitesini yükseltmeden ve tekrar konumlandırmadan önce tüm tekerleklerin yer ile temas ettiğini kontrol ediniz.

  · Gerektiğinde yüksekte çalışma için uygun düşüş tutucu kişisel koruyucu ekipmanları her zaman kullanınız

  · Platformu sürekli kontrol altında tutunuz ve plaformun kullanımıyla ilgili tüm yasal düzenlemelere her zaman uyulduğundan kesinlikle emin olunuz.

  Yararlanılan Kaynak:

  WORK SAFE BC Toolbox Meeting Guide: Self-propelled boom lifts
  http://www2.worksafebc.com/i/construction/Toolbox/pdfs/TG09-06Boomlifts.pdf