BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI 2016-04-27

BEKRA, ENDÜSTRİYEL, KAZALAR, TASLAK

 1. Musa Kamil Ekin
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

  BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN

  AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, İstisnalar, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en

  aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirler.