Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği

Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği

 1. Musa Kamil Ekin
  4 Ağustos 2015 SALI

  Resmî Gazete

  Sayı : 29435

  TEBLİĞ

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

  BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...
  Bu kaynağın tam içeriğini görüntülemek için izniniz yok.