Çukur Kazıları Kapalı Alan Olabilir Mi -267- 2015-10-09

Çukur Kazıları Kapalı Alan Olabilir Mi -267-

 1. Fatih Özcan
  Bu sorunun cevabı düşündüğünüz kadar açık olmayabilir. Terminolojiyi birlikte inceleyelim. Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (OSHA) kapalı ve kısıtlı alanları şu şekilde tanımlar;
  • bir çalışanın girebileceği ve verilen görevi yapabileceği kadar geniş ve uygun halde;
  • giriş ve çıkışı kısıtlı;
  • çalışanların sürekli orada olması için tasarlanmamış alanlar.
  Bir çukur kazısı, kapalı ve kısıtlı alan tanımına kesinlikle uymaktadır. Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (OSHA) çukur kazılarını şu şekilde tanımlar;
  • yer yüzeyinin altında yapılan (uzunluğuna istinaden) dar bir kazıdır;
  • genel olarak, derinliği genişliğinden daha fazladır;
  • ancak genişliği (en alttan ölçüldüğünde) 4.5 metreden fazla değildir.
  İzin Gerektiren bir Kapalı ve Kısıtlı Alan ile bir çukur kazısı nasıl benzer? İzin Gerektiren bir Kapalı ve Kısıtlı Alan için aşağıdakilerden biri veya daha fazlası olmalıdır:

  (1) Tehlikeli bir atmosfere sahip olması veya olma olasılığı olması.
  • Yetersiz oksijen, zehirli veya parlayıcı ortamlar normal havanın yerine geçerek çukurlarda var olabilir. Bu ortamlardaki en yaygın gazlar karbon monoksit, metan ve hidrojen sülfürdür. Yanmalı motorlar, kanalizasyonlar, katı atık sahaları, bataklıklar, sızıntısı olan gömülü depolama tankları veya organik malzemelerin ayrıştırıldığı alanların yakınlarında bu gazlardan şüphe edilmelidir. Hidrojen sülfür havadan daha ağırdır ve en dipten başlayarak çukuru doldurabilir. OSHA kanunları, tehlikeli ortamların bulunabileceği yerlerde, 1.2 metreden derin olan kazılara girilmeden önce test yapılmasını şart koşar.
  (2) İçeri giren kişinin içine batabileceği malzeme bulundurması.

  (3) İçeri giren kişinin gömülebileceği veya havasız kalarak boğulabileceği şekilde bir yapıda veya içe eğimli duvarlara sahip veya eğimli ve daha küçük bir kesite bağlanan zemine sahip olması.
  • Yeterli eğimi olmayan veya çökmesini önleyecek bir koruması olmayan çukurlar, etrafındaki malzemenin kayması veya göçmesi ile içeri girenlerin içine batması olasılığını yaratırlar. Yukarıdaki 2 ve 3’e uyan aşırı yağış, yeraltı suları veya borulardan akan veya sızan sular içeri girenlerin göçük altında kalmasına sebep olabilir.
  (4) Diğer ciddi iş güvenliği veya sağlık tehlikeleri içermesi.
  • Ek olarak, 1.2 metreden derin olan çukurlara giriş ve çıkış sadece merdiven ile sağlanmalıdır, ancak merdiven de bilindiği gibi kayma ve düşme tehlikelerini beraberinde getirir. Giriş yapanlara aynı zamanda kazı makinaları veya yüksekten düşen malzemeler de çarpabilir.
  Artık, bir çukur kazısının, izin gerektiren bir kapalı ve kısıtlı alandaki tehlikelerin çoğunu içerdiğinin farkındasınız. Genel uygulamalarda, 1.2 metreden derin tüm kazılar, ilgili tüm tehlikeler yetkin bir kişi tarafından ortadan kaldırılana kadar, kapalı ve kısıtlı alan olarak kabul edilmelidir.

  Kaynak:http://www.toolboxtopics.com/Construction/Generic/Are Trench Excavations Confined Spaces.htm