Elektrik -180- 2015-10-09

Elektrik -180-

 1. Fatih Özcan
  Bütün elektrik işleri, montaj ve kablo kapasiteleri Ulusal Elektrik Kod/Kuralları’na uygun olarak yapılmalıdır.

  İşyerleri, Kaçak Akım Devre Kesicileri (Kaçak Akım Rölesi) veya Ekipman Topraklama Sistemi programına sahip olmalıdır. Bu sistem, çalışanların kaldığı bina veya yapılarda daimi kablo hatları dışındaki bütün 120 (220) volt, tek faz, 15 ve 20 amper prizleri kapsamalıdır.

  İşveren çalışma ortamında bulunan ve temas edildiğinde elektrik şoku yaratabilecek güçlü elektrik devreleri yakınındaki çalışmalara, devrenin enerjisini kesip topraklamasını yapmadan veya etkili bir izolasyonla koruma sağlamadan veya diğer önleyici tedbirleri almadan izin vermemelidir. Yerleri bilinmeyen elektrik hatları bulunan çalışma sahasında, delici kompresör tabancası, çubuğu veya temas edebilecek diğer el aletleriyle çalışanlara izolasyonlu koruyucu eldivenler temin edilmelidir.

  İşin başlamadan önce, sorumlu gözetimciler, soruşturma, direk gözlem veya ölçümle, fiziki ya da elektriksel temas halinde herhangi bir insan, alet veya makinanın çalışma performansını etkileyebilecek gizli veya açık elektrik devrelerinin yerlerini belirlemelidir. İşveren şirket, bu gibi devrelerin varlığını uygun ikaz işaretleriyle belirtmeli ve devamlılığını sağlamalıdır. Çalışanlara bu gibi hatların yerleri, bunlardan doğan tehlikeler ve bu tehlikelere karşı alınmış önlemler hakkında bilgi verilmelidir.

  Elektrikli ekipmanların kurulu bulunduğu sahaların, ekipmanın enerjili bulunduğu zamanlarda, geçiş koridoru olarak kullanılmaması için uygun engeller veya diğer tedbirlerle korunduğundan emin olunmalıdır.

  Bu gibi ekipmanların hazırlığı ve emniyetli çalıştırılması ile bakım çalışmaları için yeterli alan sağlanmalı ve bu alanın devamlılığı sağlanmalıdır. Elektrikli ekipmanlara yaklaşma mesafesi sınırı yükseklik olarak 2 metre, yatayda 1 metre yarıçaplı bir daireden az olmamalıdır. Bu mesafe bütün kapı ve menteşeli panellerin 90 derece açılmalarına izin verecek şekilde olmalıdır. Bütün çalışma mesafelerinin (Ulusal Elektrik Kod/Kuralları) na uygunluğu sağlanmalıdır.

  Enerjisi kesilmiş ekipman veya devrelerin tekrar enerjilendirilmesini sağlayan her noktası, buna izin vermeyecek şekilde kilitlenmeli ve uygun işaretlerle işaretlenmelidir. Çalışma süresince kilitlenmiş kontrol mekanizmaları, veya enerjili ya da enerjisi kesilmiş ekipman veya devrelerin tümü işaretlenmelidir. İşaretler, ekipman veya devrenin çalıştığını kolayca belirtecek şekilde yerleştirilmelidir. Beklenmedik şekilde enerjilenmiş elektrik hatları, ölüm, şok, ciddi yaralanma v.b. sonuçlara neden olabilir. İşaretlemeye ilave olarak, devreler kumanda panellerinde OFF pozisyonunda kilitlenmelidir. Kilitleme aparatları temin edilmeli ve kullandırılmalıdır.

  Kaynak: http://www.toolboxtopics.com/Construction/Electrical/Electrical.htm