Elektrik Testlerinde Alınacak Tedbirler -197- 2015-10-09

Elektrik Testlerinde Alınacak Tedbirler -197-

 1. Fatih Özcan
  Fonksiyon testlerinin uygulanması veya devrelerin enerjilendirilmesi prosedürüne göre, test uygulamasının personel yaralanması veya malzeme ve teçhizat hasarı olmaksızın yönetilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmış olduğundan emin olunmalıdır.

  Test uygulamaları için görevlendirilmiş personel tarafından aşağıdaki rehber gözden geçirilmelidir:

  · Testin uygulanabilmesi için diğer yükleniciler, müşteri ve şirket personeli testin yapılacağı bölgeden uzaklaştırılmalıdır.

  · Personeli, hareketli malzemeler, yüksek voltaj veya diğer potansiyel tehlikelerden korumak için gerekli barikatlar ve/veya koruyucular konmalıdır.

  · Test esnasında enerjilenecek paneller,kutular veya diğer teçhizat, gözlemci personel tarafından belirlenmelidir.

  · Bir acil durumda testin sonlandırılma metotları görevli personele iyice belletilmelidir.

  · Enerjilenmesini önlemek için paralel ve birbiriyle bağlantılı devreler kilitlenmelidir.

  · Enerjilendirilmiş olduğunu göstermek için, enerjilendirilmiş teçhizat veya devreler işaretlenmelidir. İşaretlemeler, test bitinceye veya malzeme veya saha emniyetli şartlara kavuşturuluncaya kadar çıkartılmamalıdır.

  · Test kalifiye personel tarafından yönetilmeli veya gözlemlenmelidir.

  · Malzeme veya sistem testlerinde uygulanabilecek test prosedürlerini kapsayan bütün emniyet tedbirleri gözden geçirilmelidir.

  · Testi uygulayan personel tarafından (kauçuk eldiven, göz koruyucuları, topraklama çubukları gibi) bütün teçhizat kullanılmalıdır

  · Test tamamlandığında, test sorumlusu test uygulamalarının sonlandırılması prosedürüne göre teçhizat veya devrenin enerjisiz hale konup yükünün boşaltıldığından eminolunmalıdır.

  Kaynak: http://www.toolboxtopics.com/Constr...utions Observed During Electrical Testing.htm