Fen Öğretiminde Elektrik Güvenliği 2015-10-09

Fen Öğretiminde Elektrik Güvenliği

 1. Fatih Özcan
  Amaçlar
  Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
  • elektrik akımının insan vücuduna etkilerini açıklayabilecek,
  • elektrik akımıyla ilgili kazalara karşı ne gibi önlemler alınabileceğini bilecek,
  • elektrikle ilgili kazalarda ilk yardımın nasıl yapıldığını bilecek,
  • elektrik tesisatlarında kullanılan sigortalar ve topraklama hakkında
  bilgi sahibi olacaksınız.

  İçindekiler
  • Giriş
  • Elektrik Akımının İnsan Vücuduna Etkileri
  • Elektrik Kazalarına Uğramamak İçin Alınması Gereken Önlemler
  • Elektrik Kazalarında İlk Yardım
  • Sigortalar
  • Topraklama
  • Özet
  • Değerlendirme Soruları
  • Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar