Fore Kazık Ve Büyük Iş Makinelerinde Yaşanan Kazalar Dikkat Edilmesi Gerekenler 2015-10-09

Fore Kazık Ve Büyük Iş Makinelerinde Yaşanan Kazalar Dikkat Edilmesi Gerekenler

 1. Musa Kamil Ekin
  FORE KAZIK MAKİNASI KULLANMA TALİMATI
  1)
  Forekazık makinasını yetkisi ve belgesi olmayan personel kullanmayacak.
  2) Makina bomuna ve yüksek yerlere emniyet kemeri takılmadan çıkılmayacak.
  3) Kazıkların dikileceği bölge içerisinde elektrik hatları olmamalıdır.
  4) Kazı sırasında üst taraftan herhangi bir kayma veya göçme ihtimali belirlendiği zaman derhal çalışma mahallini terk edin. Sorumlu ve ilgililere derhal haber verin. Gerekli önlemler alındıktan sonra kazı işlemine devam edin.
  5) Her çalışma öncesi makara sistemleri ve kazık konstrüksiyon yapısı kontrol edilmelidir.
  6) Kazı çevresinde yeterli aydınlatma koşulları sağlanmalıdır.
  7) Patlama, yanma ve parlama tehlikesi olan yerlerin gerekli kontrol, havalandırma ve kaçak tespiti yapmadan girmeyin. Bu yerlerde patlayıcı ve yanıcı ortam oluşturacak alet, edevat ve malzemeler kullanmayın.
  8) Beraber çalıştığınız işçi arkadaşlarınızı ve iş yerinde çalışan diğer işçileri kazaya uğratmayacak şekilde çalışın.
  9) Yer altı ve yer üstü haritaları veya teknik nezaretçi olmadan kazı çalışmlarına başlanmayacaktır. Haritalarda belirtilenin aksine kazı sırasında elektrik, haberleşme, gaz, su, pis su, su yolu ve depo vb. gibi hatlara veya benzeri tesisata rastladığınız takdirde kazı işlemini derhal durdurun, sorumlu ve ilgililere haber verin. Kazı sırasında zehirli ve boğucu gaz bulunduğu anlaşıldığı hallerde derhal buradan uzaklaşın, sorumlu ve ilgililere derhal haber verin, sorumlu şahıslar tarafından gerekli önlemler alındıktan sonra kazı işlemine devam edin.
  10) Arızalı alet, cihaz, makine ve tezgah kullanmayın.
  11) Çalışan makineye el ile veya başka bir malzeme ile müdahale etmeyin. Makine çalışırken yağlamayın, tamirat veya bakım işlerine girişmeyin.
  12) Makine durdurulduktan sonra yapılacak yağlama, tamirat ve bakım sonucunda, makineye ait koruyucuları muhakkak yerine takın. Koruyucuları olmayan makineyi çalıştırmayın veya kullanmayın. Makinenin çalıştırıldığı kısımdaki uyarı levhasına muhakkak uyun.
  13) Operatör çalışmanın güvenli olduğunu bildiği takdirde çalışmasına devam edecek aksi takdirde güvensiz ve tehlikeli bir çalışma yapmayacaktır. Çalışmalarda tehlike hissettiği anda ilk formen/amirine haber verecek ve çalışmasını durduracaktır
  14) Gerekli kişisel koruyucu malzemeler (baret, iş ayakkabısı, reflektörlü yelek, iş gözlüğü...vb) kullanılmadan çalışma yapılmayacak.
  15) Fore kazık çalışması yapılan bölgenin çevresi bariyerlenip işaretlenecek.
  16) Fore kazığın dikileceği zemin, vincin dengesini bozabilecek kadar eğimli veya kaygan olmamalıdır. 17) Eğer bir bölgede iki fore kazık dikilecekse bunların birbirlerinden mesafeleri en az uzun olanın yüksekliği kadar olmalıdır.
  18) Kazıdan çıkan malzemenin yüklemesi sırasında çalışanların araçlarının altında yada yakınında çalışmalarına izin verilmemelidir.
  19) Fore kazık makinesinde portatif 6 kg’lık yangın söndürücü bulundurulacaktır.
  20) Gece çalışma yapılmayacağı zaman foraj deliğinin üzeri kapatılarak, etrafı güvenlik şeridi ile çevrilecek ve ışıklı reflektörler konulacaktır.
  21) Rüzgarlı ve şiddetli yağmurlu havalarda çalışma yapılmayacaktır.
  22) Atık yağlar toprakla temas ettirilmemeli, uygun kutularda depolanmalı ve filtreler etrafta bırakılmamalıdır.
  23) Vardiya değişimlerinde vardiyasını teslim eden operatör, teslim alacak olan operatöre oluşan aksaklıklar, tamir edilen parçalar ve giderilemeyen eksiklikleri bildirmelidir.
  24) Makina çalışırken diğer işçiler görüş alanında olacak, makina altında,arkasında, üstünde ve dönüş mesafesinde bulunulmasına müsade edilmeyecek.
  25) Demir donatı kaldırma bağlantıları sağlam yapılacak.
  26) Delgisi bitmiş ve betonu dökülmemiş kuyuların üstü kapatılacak.
  27) Derin çukurların etrafı emniyet şeridi ile çevrilecek
  28) Makinanın kaldırdığı demir donatı ve diğer malzemelerin altında durulmayacak, makine etki alanına kimse sokulmayacak.
  29) Çalışma esnasında kullanılan muhafaza boruları makinadan ve çalışma sahasından 5-6m uzağa konulacak ve yere devrilmeyecek şekilde gerekirse 1-2 m ön foraj yapılarak saplanacak.
  30) Operatörün bilgisi ve talimatı haricinde delici ekipman ve aparat sokup takma işlemleri yapılmayacak.(Auger,matkap,auger pimi,adaptor pimi)
  31) Kaldırma ekipmanları günlük kontrol edilecek, zedelenmiş veya hasar görmüş ekipmanlar kullanılmayacak,
  32) Makinaların üzerinde malzeme ve alet bulundurulmayacak,
  33) Delici takımların , makina çenelerinin, muhafaza borularının ve sıkışma olabilecek aralara el sokulmayacak.
  34) Sahadaki elektrik kabloları zedelenmiş ise kullanılmayacak.
  35) Yanıcı maddelerin bulundugu yerde sigara içilmeyecek, ateş yakılmayacak,oksijenle ve jet motoruyla kesme işlemi yapılmayacak.
  36) Makina platformunun uygun olmadığı yerlerde çalışma yapılmayacak ve yüksek kuleli makinalarla yürüyüş yapılmayacak.

  Kaynak:barışbüyükterzi
  inşaattaişgüvenliği.com