Genel Güvenlik-tehlike Bilinci -49- 2015-10-09

Genel Güvenlik-tehlike Bilinci -49-

 1. Fatih Özcan
  Tehlike; yaralanma, hastalanma veya varlıkların zarar görmesi potansiyeline sahip bir şart veya değişen durumlar demetidir. Tehlike; bir faaliyetin, şartın veya durumun olumsuz veya zararlı sonuçlar doğurabilecek potansiyeli veya kendine has özellikleridir.

  Bir kaza genellikle dikkatsizlik veya ihmal sonucu meydana gelen istenmeyen olaydır. Öngörülemeyen veya planlanmamış olay veya durum genellikle istenmeyen çıktıya sahiptir.

  Bu tanımlarda bazı anahtar kelimeler bulunmaktadır: Planlanmayan, Öngörülemeyen, Talihsiz, İstenmeyen ve en önemlisi POTANSİYEL!

  Geçen gün 7,6 metreden düşmüş bir kişiyle karşılaştım. Bu kazayı yalnızca kötü şekilde kırılmış bacağı ile atlattığı için şanslıydı. Birkaç hafta önce de bir işçi merdivende çalışırken yalnızca 1-2 metre yükseklikten düşüp hayatını kaybetmişti. Her iki olaydan sonra çeşitli ortamlarda yapılan tartışmalara katılan kişilerin, bu olayları iyi ya da kötü şansa bağladıklarına şahit oldum. Halbuki bakıldığında şans etkin bir kaza önleme veya kayıp kontrol tekniği değildi.

  Planlanmamış veya öngörülemeyen bir olayın meydana gelmesi için orada bir potansiyel olmalı! Kendi kendine yetme ve her şeyi olduğu gibi kabul etme her yıl çok sayıda yaralanmanın sebepleridir. Tehlikelerin farkına varılması ve onlar için bir şeyler yapılması ise herkesin sorumluluğundadır!

  Öyleyse, işe başlamadan önce kendinize şu soruları sormalısınız:

  · İşi yapmak için doğru araçlara/ekipmana sahip miyim?
  · İyi durumda olup olmadıklarından emin olmak için araçlarımı/ekipmanlarımı kontrol ettim mi?
  · Çalışma işin güvenli şekilde tamamlanmasını sağlayacak şekilde planlanmış mı?
  · Kullandığım malzemeler güvenli mi ve koruyucu gözlükler, eldivenler, baretler, maskeler, vb. ilave KKD ihtiyacım var mı?
  · İşi gerçekleştirmek için daha güvenli bir yol var mı?
  · Gerekli tüm ekipman koruyucuları yerinde mi?
  · Kilitleme/etiketleme gibi yazılı prosedürler takip ediliyor mu?

  İŞİNİZLE İLGİLİ POTANSİYEL TEHLİKELERİN FARKINDA OLUN VE SEÇİMLERİNİZİ DİKKATLİ YAPIN!

  Kaynak: http://www.toolboxtopics.com/Gen Industry/Hazard Awareness.htm