Hava tankı kullanma talimatı 2015-10-09

Hava tankı kullanma talimatı

 1. Fatih Özcan
  1- Seyyar hava tankları sağlam bir zemine oturtulacaktır.

  2-
  Tankın tüm bağlantıları, teçhizatı ve malzemesi tekniğe uygun olacaktır.

  3- Tankın görünür bir yerine imalatçı firma tarafından aşağıdaki bilgilerin yazılı olduğu bir plaka, konacaktır.

  1) Kap hacmi (litre)
  2) İşletme basıncı (kilogram/santimetrekare),
  3) Deneme basıncı (kilogram/santimetrekare),
  4) Kontrol tarihi.

  4- Tankın üzerinde, emniyet supabı, boşaltma vanası, manometre ve termometre gibi kontrol cihazları bulunacaktır.

  5-
  Emniyet ventili kaba doğrudan bağlı olacaktır. Gerekli hallerde ise en yakın tesisat parçası üzerine bağlanacak ve max. işletme basıncının 1,1 katına ayarlanacaktır.

  6-
  Emniyet ventili, bağlı olduğu basınçlı kabın kapasitesine ve besleme borusunun çapına uygun büyüklükte ve basıncı çabucak düşürecek şekilde yapılmış olacaktır. En az iki adet ventil takılıysa bir tanesi işletme basıncının 1,5 katına ayarlanacaktır.

  7-
  Hava tanklarının hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının 1,5 katı ile yılda bir yapılacaktır. Kontrol ve deney sonucu kullanılması sakıncalı görülen, güvenlikle çalışmayı sağlayacak teçhizatı eksik olan ve bağlantı parçaları uygun bir şekilde bağlanmamış bulunan basınçlı kaplar, eksikleri tamamlanıncaya ve arızalar giderilinceye kadar kullanılmayacaktır.

  8-
  Birden fazla hava tankının çalıştığı alanlarda hava tanklarının birbiriyle ve kompresörlerle her birinin ayrı ayrı uzaklığı en az 10m olacaktır.