Havalandırma - Kaynak Güvenliğinin Önemli Bir Boyutu -263- 2015-10-09

Havalandırma - Kaynak Güvenliğinin Önemli Bir Boyutu -263-

 1. Fatih Özcan
  Kaynak faaliyeti sırasında oluşan dumanlar, kaynakçı ve yakın çevresinde çalışanlar için tehlikeli olabilir. Toksik kaynak dumanları kaynaklı rahatsızlık yada hastalıkların önlenmesindeki ilk savunma hattı, etkin bir lokal havalandırma veya ortam havalandırma sistemi yoluyla dumanlara maruziyetin azaltılmasıdır.

  Maruziyetin azaltılmasındaki diğer bir araç ise, solunum aygıtları kullanımıdır. Bu kişisel koruyucu donanım, maruziyetin kontrolü için daha uygun tedbirler yerine konuluncaya kadar, geçici bir çözüm olarak dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, bir egzoz havalandırma sistemi ile maruziyet seviyesinin tümüyle giderilemediği durumlarda kaynak yaparken, solunum koruyucularının bazı türleri gerekli olacaktır. Çok toksik veya konsantre kaynak dumanlarına maruziyet söz konusu olduğunda, ortamdaki havalandırmanın türü ne olursa olsun, hiç fark etmez, kaynakçının hava tedarikli solunum aygıtı kullanması gerekebilir.

  Kaynak dumanlarının yaydığı toksisitenin seviyesini etkin bir şekilde değerlendirmek için ölçüm ekipmanına ihtiyaç vardır. Toksik dumanların çoğu renksiz ve kokusuz olduğundan, maruziyet fazlalığının kronik etkileri hemen fark edilmeyebilir. Kaynak dumanlarının zararlı seviyeleri, vücudunuzun onları algılamasına güvenerek belirlenemez. Havadaki dumanı görebilirsiniz, bir tahriş ediciyi koklayarak anlayabilirsiniz, tüm bunlardan olumsuz bir şekilde etkilenmemiş de olabilirsiniz. Ortamda var olan hava kirleticilerin seviyesini doğru bir şekilde belirlemek için, alana ve kaynakçıya, hava örnekleme pompalarına bağlı hava kalitesi ölçüm ekipmanı yerleştirilir. Bu ekipman belirli bir süre boyunca havayı bir filtreden geçirir. Toplanan numune daha sonra, maruziyet seviyesinin belirlenmesi amacıyla bir laboratuarda değerlendirilir.

  Mevcut maruziyetin derecesi, hangi türdeki havalandırma sisteminin en uygun olduğunu belirler. İnşaat projeleri yada tersaneler gibi saha lokasyonlarında, kaynak bölgesinden dumanı çekmek için “emici” hortumlar kullanılabilir. Her çalışma istasyonunda bulunan lokal egzoz hortumları ile donatılmış kaynak kabinleri, kaynakçıya kaynak yaparken bir miktar esneklik ve hareketlilik verir. Kaynakçının çalışma sahasına gitmek zorunda olduğu zamanlarda (iş parçasının havaleli biçimi, boyutu ve ağırlığı nedeni ile) ise, portatif egzoz sistemleri dikkate alınabilecek bir seçenek olabilir. Bazı durumlarda, havalandırma amacıyla laboratuar tipi çeker ocaklar kullanılabilir. Bu türdeki sistem, bir kabin içerisinde yüksek hızda egzoz vakumu oluşturur. Laboratuar tipi çeker ocakların kullanımı, kaynak işlemi sırasında kaynakçının yalnızca ellerinin/kollarının kabin içerisinde olmasını sağlar.

  Havalandırma ve/veya solunum koruyucu aygıt ihtiyacının belirlenmesi çok ciddi olarak ele alınmalıdır. Hangi kontrol tedbirinin bir çalışana güvenli bir iş ortamı sağlanmasının garanti altına alınmasına yardımcı olacağını belirlemek için, işlemi, maruziyetleri ve muhtemel kontrol tedbirlerini sistematik olarak değerlendirin.

  Koruyucu tedbirler bir kere belirlendikten sonra, onların düzgün şekilde kullanımlarının sağlandığından emin olunması, her bir kaynakçının ve onların süpervizörlerinin sorumluluğundadır. Bir kaynakçı olarak çalışmada profesyonel bir yaklaşım, kaynak dumanlarına maruziyetinizin azaltılması için proaktif bir adım atmaktır.

  Kaynak: http://www.toolboxtopics.com/Gen Industry/Ventilation -An Important Aspect of Welding Safety.htm