Ilkyardım Yönetmeliği

Ilkyardım Yönetmeliği

 1. Musa Kamil Ekin
  29 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA

  Resmî Gazete

  Sayı : 29429

  YÖNETMELİK

  Sağlık Bakanlığından:

  İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ


  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;...
  Bu kaynağın tam içeriğini görüntülemek için izniniz yok.