Iş Güvenliği Çözümlerinizi Geliştirin Ve Satın -223- 2015-10-09

Iş Güvenliği Çözümlerinizi Geliştirin Ve Satın -223-

 1. Fatih Özcan
  Çalışma ortamını geliştirmekle ilgili en iyi fikirler genellikle o ortamdaki gelişmelerden en çok etkilen kişilerden, yani işçilerden gelir. Çalışanlar çalışma ortamlarındaki problemlerle ilgili çözümleri nasıl bulabilirler? Bu çözümleri yönetime nasıl iletebilirler ve bu çözümlerin yönetim tarafından ciddiyetle ilgilenildiğini nasıl öğrenebilirler? 2 araca ihtiyaç vardır. Bunlardan bir tanesi problemlerin çözümü ile ilgili planlanmış yaklaşım ( 5 Adım yaklaşımı) ve diğeri ise formal önerilerin sunulması ile ilgili yolun belirlenmesidir.

  Problemlerin Çözümü ile ilgili 5 Adım Yaklaşımı

  1. Problemin Belirlenmesi: Mesela özel, kafa karıştıran bir iş güvenliği probleminiz var. Bu bölümünüzle ilgili geliştirebilecek bir proses ya da ekipman olabilir. Öncelikle; problemi mevcut haliyle ve detaylı bir şekilde tanımlayın. Problemle ilgili fazladan maliyet çıkaracak noktaların bilinmesi de bu problemin yönetime anlatılmasını kolaylaştırır. Aynı zamanda da kesin bir çözümün gelişmesine yardımcı olur.
  2. Opsiyonların Listelenmesi: Problemi çözmek için ne tarz olanaklar var? Aranılan sonuçlar ne? Bir çok kişiden gelen fikirlerin irdelenmesi (brainstorming) problemli durumun elimine edilmesinde verimli ve etkili bir çözüm olabilir.
  3. Sonuçların Listelenmesi: Alınan her aksiyonun muhakkak bir şeye ya da bir kişiye etkisi vardır. Her fikrin olumlu ve olumsuz yanları vardır. Sorun tüm yönleriyle irdelenmeli ve diğer bölümlere ve işçilere etkileri incelenmelidir.
  4. Opsiyonların Karşılaştırılması: Sorunu çözmek için ne kadar çaba sarf edilmelidir? Sorunun çözümü ne kadar zaman alacak ve maliyeti ne olacak? Zaman ve maliyet hesaplamalarında üst basamak yöneticilerden yardım alınabilir.
  5. En iyi çözümün seçilmesi: Opsiyonlar arasından tercihin belirlenmesinde 4. Basamak yardımcı olacaktır. En doğru kararın alınmasında üst basamak yönetici ve/veya daha üst düzey biri ile konuyu tartışmak konunun her zaman daha geniş açıdan görülmesini ve en doğru kararın alınmasını sağlar.

  Formal Önerilerin Sunulması

  1. İş güvenliği ile ilgili problemi açık, sade ve tarafsız bir ifade ile ilgili kişilere anlatın. Mevcut durumun dezavantajlarından bahsedin.
  2. Fikrinizi taslak haline getirin. Geliştirme önerinizi negatif izlenim oluşturmayacak şekilde detaylandırın .
  3. Önerinizin gerçekleşmesinin maliyetini gösterin. Önerinizin diğer bölümlere ya da çalışanlara etki edebilecek taraflarını da detaylandırın.
  4. Maliyet tasarruflarını hesaplayın. Önerinizin maddi yararları olmalı. Eğer öneriniz iş güvenliğini geliştirecek bir öneri ise, eski yöntem ile oluşabilecek iş kazalarının maliyetlerinden, maliyet tasarruflarını hesaplayabilirsiniz. Önerinizin başka yararları var mı? Daha verimli mi? Daha az zaman mı alıyor? Önerinizin yararlarını parasal olarak ifade etmeye çalışın.
  5. Fikrinizi detaylı bir tanımlama ile bitirin. Fikrinizi alt başlıklara bölün. Fikrinizin önemini anlatacak çizimler ya da daha uygun bilgiler kullanın. Fikrinizi ikna edici bir şekilde yönetime sunun.

  Eğer bu iki metodu iş yerinizde iş güvenliği ile ilgili konularda kullanırsanız, yönetim takımınıza doğru kararı almaları yönünde yeterli bilgiyi ve veriyi vermiş olursunuz. Bu formatı kullanarak fikrinizi iletirseniz, organizasyon takımınıza promosyon için doğru kişi olduğunuzu da göstermiş olursunuz

  Kaynak: http://www.toolboxtopics.com/Gen Industry/Develop and Sell Your Safety Solutions.htm