Iş Güvenliği Uzmanlarinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkinda Yönetmelikte Değişiklik

Iş Güvenliği Uzmanlarinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkinda Yönetmelikte Değişiklik

 1. Ali KİLCİ
  30 Nisan 2015 PERŞEMBE

  Resmî Gazete

  Sayı : 29342

  YÖNETMELİK

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

  EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

  YAPILMASINA DAİR...
  Bu kaynağın tam içeriğini görüntülemek için izniniz yok.