Iş Kazasının Bana Ve Şirketime Maliyetleri -120- 2015-10-09

Iş Kazasının Bana Ve Şirketime Maliyetleri -120-

 1. Fatih Özcan
  Kazalar olur. Bu kazalar talihsiz, acılı ve hayat değiştirici olabilir. Biz kazayı önlemek için büyük önlemler alırız, ama bir kaza olduğunda, işçi sigortası masrafları karşılar. Yanlış! Sigorta şirketi sadece bir kazanın firmamıza maliyetinin yaklaşık 1 / 5 (beşte birini) öder. Sigorta şirketi, sağlık (tedavi) faturalarını, reçeteli ilaç maliyetlerini, yaralı işçinin kayıp günlerini ve belki de doktora gidiş geliş masrafları gibi direkt (doğrudan) maliyetleri ödeyecektir. Yani kazanın şirkete maliyeti sigorta şirketinin ödediğinin 4-5 katı kadardır.

  Bunlara endirekt (dolaylı) maliyetler denilir ve sadece yaralı işçiden kaynaklı değil ama ona yardım eden ve kliniğe götüren iş arkadaşlarından kaynaklanan üretim kaybını içerebilir. İş kazasından sonra iş sahasında birçok iş yavaşlar veya şiddetli bir kaza ise iş tamamen durabilir. Yaralanan işçinin kullandığı ekipmanlar toplanmalı ve kaza öncesindeki iş tamamlanmalıdır. Sigorta şirketleri ancak doğru kayıt tutulması durumunda ve üretim kaybından daha uzun bir sürede bu kayıpları öder.

  Peki, iş ekipmanları, hammaddeler veya diğer şirket malları zarar görürse? Genellikle bu maliyetler sigorta şirketleri tarafından karşılanmaz, şirketler tarafından karşılanırlar. Yaralanan işçi tam olarak iyileşip işine dönene kadar bu işi başka firmaya yaptırabiliriz, fazla mesai ödeyebiliriz veya yeni bir işçi alıp eğitebiliriz. Bunlar da şirketler tarafından karşılanan maliyetlerdir.

  Sigorta şirketleri sağlık harcamaları ve kayıp günler gibi direkt (görünen) maliyetleri öder, kalanları şirketler öder. Peki yılda 2,3 veya 10 kazamız olursa? Aynı şekilde sizin yılda birkaç kez kazanız olursa? Sigorta primleriniz yükselir veya sigortanız iptal edilir. Sigorta olmadan sizin götürmeniz mümkün olabilir ama biz şirket olarak sigortasız çalışamayız. Yani her iddia, büyük ya da küçük kaydedilir ve şirketimizin “Deneyim Değişimi Oranı”nı(1) hesaplamak için kullanılır. Tüm şirketler için hesaplanan bu değer, işçi tazminat sigortası için ödediğiniz prim miktarını artırmak ya da azaltmak için kullanılan bir rakamdır. Bu değer yüksek ise buna göre şirket her yıl daha fazla sigorta primi öder. Ve şimdi, bizim için çalışan şirketler bizim deneyim değişim oranımızın ne olduğunu bilmek istiyorlar. Neden? Çünkü bu değer şirketimizin ne kadar güvenli çalıştığını göstermektedir. Eğer sunulan teklifler birbirine yakınsa, güvenli çalışan şirketler işi alır ve biz elimiz boş döneriz.

  Daha fazla bilgi verelim. Üç günden fazla istirahatla sonuçlanan yaralanmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bildirilmek zorundadır. Her yıl, yıl raporlanan yaralanmalar ve adam saat toplam sayısı “Kaza Oranı” hesaplamak için kullanılır. Bu bir işyerindeki kaza geçmişini ölçmenin başka bir yoludur ve ülke çapında benzer diğer şirketlerin kaza oranları ile karşılaştırılabilir. Ve yine, müşterilerimiz iş güvenliğinin ölçüsü olarak bu kaza oranını değerlendirebilir ve yüksek kaza oranı verdiğimiz tekliflerde bize zarar verebilir.

  İşyerinde yaşanan kaza sadece yaralan kişiyi değil tüm çalışanları etkiler. Sigorta yaralanan çalışana yardım etmek için vardır ancak şirketimiz bu dolaylı ya da gizli maliyetleri ve artan sigorta primlerini ödemek durumundadır. Kazalar yeni iş almamızı engelleyebilir. Kazalar işinizi ve ödemelerinizi etkiler.

  (1)Deneyim Değişimi Oranı: Bu hesaplama Amerika’da kullanılmaktadır. Ülkemizde aynı iş kolunda çalışan şirketlerin işçiler için ödediği SSK primleri aynıdır. Bir iş kazası yaşanması durumunda işverenin iş güvenliği uygulamaları göz önüne alınarak mahkemece ödenecek tazminat belirlenir.

  Kaynak: http://www.toolboxtopics.com/Contributed/Accident Cost to Me and My Company.htm