Iş Sağliği Ve Güvenliği Kanunu Ile Bazi Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapilmasi

Iş Sağliği Ve Güvenliği Kanunu Ile Bazi Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapilmasi

  1. Ali KİLCİ
    Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

    MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin beşinci fıkrasına...
    Bu kaynağın tam içeriğini görüntülemek için izniniz yok.