İş Yerinde Koruma ve Güvenlik 2015-11-06

koruma, güvenlik

 1. Fatih Özcan
  İÇİNDEKİLER
  ÖNSÖZ
  I. KİŞİSEL KORUYUCU ARAÇLAR
  II. KİŞİSEL KORUNMA ARAÇLARININ
  SINIFLANDIRILMASI VE KULLANIMI
  1. GÖZLERİN KORUNMASI
  2. ELLERİN KORUNMASI
  A. El kazalarını önlemek için alınması gerekli tedbirler
  B. Elektrikli el aletleri kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlar
  3. KAFANIN KORUNMASI
  A. Koruyucu başlıkların sınıflandırılması
  B. Diğer Başlıklar
  4. KULAKLARIN KORUNMASI
  5. AYAKLARIN KORUNMASI
  6. VÜCUDUN KORUNMASI
  A. Yüksekte çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlar
  B. Bel incinmelerinden korunma
  III. KİŞİSEL KORUNMA ARAÇLARI KULLANILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
  IV. TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN GENEL GÜVENLİK KURALLARI
  V. BİR KAZANIN ANATOMİSİ
  VI. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ AFİŞ VE UYARI LEVHALARI