Isg Avrasya Sunumları 2015-10-09

Isg Avrasya Sunumları

 1. Fatih Özcan
  11-13 Haziran 2015 tarihinde İstanbul Beylikdüzü Tüyapta düzenlenen seminerlerin elimizde bulunan sunumları aşağıdaki gibidir.
  1. ISG Fotoğrafları
  2. ISG Kültürü ve Eğitim
  3. Asbestli Çalışmalarda Dikkat Edilmesi Gerekenler
  4. Avusturyada ISG Uygulamaları
  5. ISG Hukuki Sorumluluklar
  6. İEKSGŞY ve Periyodik Kontrol Mevzuat Geçmişi
  7. ISG Mevzuatındaki Güncel Gelişmeler
  8. ISG Yazılım Uygulamaları
  9. ISG Uygulamalarındaki Problemler ve Çözüm Önerileri
  10. ISG Uzmanının Sorumlulukları
  11. Endüstride Kullanılan Tehlikeli Maddeler ve Güvenlik Önlemleri
  12. Risk Değerlendirme Tekniklerinin Karşılaştırılması
  13. Metal Geri Dönüşüm Sektöründe Sağlık ve Güvenlik Tehlikeleri
  14. iş Kazalarının Ceza Yargılamasında Soruşturma Süreci
  15. Yaşam Güvenliği Kuramı