Iskele Özellikleri -369- 2015-10-09

Iskele Özellikleri -369-

 1. Fatih Özcan
  · İskele montaj ve söküm işleri, kalifiye işçiler tarafından bizzat veya onların gözetimlerinde yapılmalıdır.

  · İskelelerin dikey destekleri;

  - Sağlam bir taban veya eşiğe yerleştirilmeli,

  - İskele ve iskeleye yerleştirilen herhangi bir şeyin ilave ağırlığına dayanabilmelidir.

  · İskeleleri desteklemek için paletler, kutular, beton bloklar, tuğlalar veya diğer dengesiz malzemeler kullanılamaz.

  · Bütün iskeleler su terazisi ile kurulmalı ve iskeleler kullanım amacına uygun tasarlanmalıdır.

  · İskeleler binaya dikey olarak yaklaşık 4,6 mt’den sabitlenmeli ancak bu değer dikey olarak 6,1 mt, yatay olarak 6,4 mt yi aşmamalıdır.

  NOT: Dar iskeleler, platform yükseklikleri en düşük taban genişliklerinin 3 katını aştığında binaya sabitlenmelidir.

  · Prefabrik iskele bağlantıları, üreticinin talimatlarına uygun kurulmalıdır. Kurulu iskelelerde bağlantı, WorkSafeBC tarafından kabul edilebilir standartları karşılaması gerekir.

  · Tüm iskeleler kullanılmadan önce; onları kullanacak kişiler tarafından, iskelenin kim tarafından kurulduğuna bakılmaksızın kontrol edilmelidir. Zarar görmemiş yada zayıf olmayan iskele güzel bir şekilde tamir edildiği taktirde kullanılabilir.
  aa.png

  Kaynak:
  WorksafeBC Toolbox Meetings
  Scaffold Requirements
  http://www2.worksafebc.com/i/construction/Toolbox/pdfs/TG06-41_Scaffold_requirements.pdf