Işyerinde Elektrik Güvenliği -236- 2015-10-09

Işyerinde Elektrik Güvenliği -236-

 1. Fatih Özcan
  Mayıs ayı ABD’de Ulusal Elektrik Güvenliği Ayı ilan edilmiştir, ancak iş yerinde elektrik güvenliği sadece ABD’de ve mayıs ayında değil her çalışma alanında günlük ilgi gerektirmektedir.

  NIOSH olarak bilinen ABD Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü, 1998 senesinde, 1982 ile 1994 seneleri arasında gerçekleşen elektrik çarpmaları vakalarını incelemiştir. NIOSH araştırmacıları; Kismer ve Casini, 244 ölümlü iş kazası ile sonuçlanmış 244 elektrik çarpması vakasını araştırmıştır. Bu ölümlü kazalar, tüm iş yeri ölümlü kazalarının yaklaşık %7sini oluşturmaktadır. Elde ettikleri bilgiler elektrikle veya elektriğin yanında çalışan herkes için değerli derslerdir.

  • Genç erkeklerde ölüm oranı daha fazladır. Kazalıların yaşları 17 – 70 arasındadır, %99’u erkektir, %64’ü 35ten gençtir ve kazaların %99’u alternatif akım içermektedir. (AC).
  • İşe yeni başlayan kişiler en çok önem gerektirenlerdir. Tüm kazalıların %41’i işte 1 senesini doldurmamış olanlardır.
  • İnşaat çalışanları %40 ile elektrik çarpmalarında en fazla oranda yer almaktadır. Yüksek olan diğer sanayi alanları nakliye/iletişim/kamu hizmetleri (%16); imalat sanayi (%12) ve tarım/ormancılık/balıkçılıktır (%11).
  Kamu hizmetleri çalışanlarına sıklıkla geniş kapsamlı elektrik iş güvenliği eğitimi verilmektedir ancak buna rağmen en yüksek ölüm oranı bu grupta gerçekleşmektedir. Kamu çalışanları ölümlü kazaları; eldiven, kolluk, yalıtım paspası veya battaniyeleri gibi Kişisel Koruyucu Donanımların kullanmamasından kaynaklanmaktadır. Genel olarak elektrik iş güvenliği konusunda az veya hiç eğitim almamış işçiler de bir sonraki yüksek ölüm oranında yer almaktadır.

  NIOSH 244 ölümlü kazayı tanımlayan beş temel sebebi belirlemiştir:

  1. İşçinin canlı elektrik hattına doğrudan temas etmesi (%28),
  2. İşçinin elektrikli ekipmana doğrudan temas etmesi,
  3. Bomlu makinaların canlı elektrik hattına temas etmesi (%18),
  4. Yanlış monte edilmiş veya hasarlı ekipman (%17) ve
  5. Canlı elektrik hattına iletken ekipman ile temas etme (%16).

  İş yerinde elektrik çarpmasının önlenmesine yardımcı olacak temel iş güvenliği uygulamaları aşağıda kısmen de olsa kontrol listesi halinde verilmiştir. Bu kontrol listesini, şirketinizin iş güvenliği prosedürlerine uygun şekilde dahil ediniz.

  1. Elektrik tehlikeleri etrafında çalışırken çalışanlara uygun kişisel koruyucu ekipman ve aletler gerekli mi ve bunlar temin ediliyor mu?
  2. Elektrik devreleri ve elektrikli ekipmanlar üzerinde çalışırken etkili bir kilitleme/etiketleme prosedürü var mı?
  3. Çalışanlar, tehlikelerin yerleri ve canlı devre ile teması önleyecek uygun koruyucu önlemler hakkında bilgilendirildi mi?
  4. Elektrik çarpması ve diğer yaralanmaları önlemek için emniyetli uygulamalar (canlı parçaların enerjisinin kesilmesi, kapasitörlerin yüklerinin boşaltılması, kilitleme vd.) kullanılıyor mu?
  5. Taşınabilir elektrikli aletler ve ekipmanlar topraklanmış veya çift yalıtımlı mı?
  6. Elektrik panoları ve parçaları üzerinde onaylı kapaklar bulunuyor mu?
  7. Hasarlı, arızalı veya aşınmış elektrik kabloları hemen değiştiriliyor mu?
  8. Tehlikeli alanlarda yer alan kaçak akım devre şalterleri bu alanlar için uygun ve onaylanmış mı?
  9. Elektrik sisteminiz elektrik ile ilgili yönetmelikler konusunda yetkin bir kişi tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor mu?
  Kaynak:http://www.toolboxtopics.com/Gen Industry/Workplace Electrical Safety.htm