Işyerinde koruma ve güvenlik 2015-10-09

Işyerinde koruma ve güvenlik

 1. Fatih Özcan
  Kişisel koruyucular, çalışanların iş kazalarına uğramaları veya meslek hastalıklarına tutulmalarını önlemek üzere, çalışılan yerin özelliğine ve yürürlükteki mevzuata göre çalışma süresince kullanılma zorunluluğu olan malzemelerdir.
  Kişisel koruyucuları işyerinin özelliğine göre, sürekli kullanılması gerekenler (baret, iş elbisesi, iş ayakkabısı vb.) ve çalışma anında
  kullanılması gerekenler (maske, gözlük, eldiven, yağmurluk, emniyet kemeri vb.) şeklinde iki ayrı grupta değerlendirmek mümkündür.
  Kişisel korunma araçları iş güvenliği tekniğine rağmen bertaraf edilemeyen tehlikelere karşı korunmak için verilmektedir. İşyerinde ne kadar önlem alınmış olursa olsun, üretim sırasında kullanılan araçların çalışmalarından kaynaklanan olası tehlikelere karşı kişisel koruyucu malzemeleri
  kullanmak zorunluluğu vardır.
  Kişisel korunma araçlarının nasıl ve nerede kullanılacağı işyerindeki yetkililer tarafından bildirilecektir. Koruyucu malzemelerin bildirilen yerlerde belirtilen
  şekilde kullanılması ihmal edilmemelidir.

  Unutulmamalıdır ki, koruyucu malzemeler, kullanılacağı işlerin ve kullanılacağı yerlerin risklerini önleyecek şekilde tasarlanmış
  ve imal edilmiştir. Zararlı gazlardan, buharlardan ve tozlardan korunmak için filtreli veya temiz hava verici maskeler kullanılır.
  Işınlardan, asit sıçramalarından, buharlardan, taşlama veya polisajlardan fırlayan parçacıklardan korunmak için çeşitli nitelikte gözlükler kullanılır.
  Gürültünün zararlarından korunmak için kulaklık ve tıkaçların kullanılması gereklidir. Keskin kenarlı malzemeden, tahriş edici veya sıcak maddelerden ellerin zarar görmesini önlemek için lastik, deri ve suni maddelerden. yapılmış eldivenler kullanılmalıdır. Ayaklara yönelik tehlikelerin bulunduğu
  yerlerde ise, güvenlik (iş) ayakkabıları, tozluklarıve çizmeleri giyilmelidir.

  Baskıya Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası Tarafından Hazırlanmıştır.