Izlenmesi Gereken 8 Önemli Vinç Tehlike Işareti -335- 2015-10-09

Izlenmesi Gereken 8 Önemli Vinç Tehlike Işareti -335-

 1. Fatih Özcan
  Vinçlerle çalışıyorsanız, aşağıdaki 8 maddeden oluşan uygun olmayan çalışma işlemleri ile ilgili tehlike işaretlerine dikkat etmelisiniz. İş sahasında aşağıda bahsedilen olaylardan herhangi birinin gerçekleşmekte olduğunu gözlemlediğiniz anda, bir felaket oluşmadan önce derhal saha süpervizörüne bilgi verin.

  İzlenmesi veya gözlemlenmesi gerekli olaylar aşağıda verilmiştir.

  1. Destekler, palet izleri, zeminde kabartma veya çıkıntı yapmış lastik izleri: Bu çok tehlikeli bir durumdur ve vincin aşırı yük taşıdığı anlamına gelir, bu sebeple devrilebilir veya çökebilir. Bu durumda yanlış bir hareket felakete neden olabilir.

  2. Güç hatları veya diğer tehlikeli nesnelere yakın çalışmak: Elektrik çarpması, vinçlerle ilgili ölümcül kazaların temel nedenidir. Yüksek voltaj kaynaklarına yakın çalışma koşulları ile ilgili detaylı yönetmelikler, çok titiz bir şekilde uygulanmalıdır. Herhangi potansiyel bir tehlike, süpervizöre veya vinç operatörüne mutlaka işaret edilmeli ve bu durumda vinç ile kesinlikle temas yapılmamalıdır.

  3. Vinç kancasına veya yük üzerine binmek: Bu durum, ülke güvenlik yönetmeliklerine aykırı ciddi bir ihlaldir. Çalışanlar, zorunlu güvenlik donanımına sahip onaylı personel sepetleri haricinde kesinlikle vinç BOM’unda (Yük kaldırma veya taşıma kolu – uzayıp kısalabilen) asılarak taşınamaz veya çalışamazlar. Kaldırma işlemleri ile ilgili prosedürlere mutlaka uyulmalıdır.

  4. Vinç donanımında veya kendisinde yapısal bir bozukluk gözlemlenmesi: Tüm vinçlerde ya çok az ya da hiç, yük destek bileşeni veya parçası için yedekleme sistemi yoktur. Zarar gören parça, tamamen bozulabilir ve herhangi bir uyarı vermeksizin BOM’un veya yükün düşmesine sebep olur.

  5. Vincin denge ağırlığında yapılan veya arka kısmını aşağıya doğru bastırmak için yapılan ilave değişiklikler: Bu tür değişiklikler vince ilave aşırı bir yük getirmektedir ve yasal değildir. Kanuni değildir. Vinç imalatçısı firmanın yazılı onayı olmaksızın yapılan bu değişiklikler, vincin kritik yapısal parçaları üzerinde aşırı stres, baskı oluşturabilir ve vincin bozulmasına neden olabilir.

  6. Hendek veya kazı yanında vinç çalışması: Vinçler; lastikler, destekler, oldukça ağır yükleri nedeniyle toprak üzerinde büyük bir baskı oluştururlar. Kazı bölgesine yakın kurulan vinçler, toprağın çökmesine ve dolayısıyla vincin devrilmesi gibi muhtemel felaketlere neden olabilirler.

  7. Vincin düzgün zemin dışında çalışması: Vinci devirmek için BOM bölgesine yandan bir güç uygulamanızdan daha etkili olan hiç şüphesiz vinci düzgün olmayan bir zeminde çalıştırmaktır. Bu tür çalışma, vincin yan dinamik kuvvete maruz kalması ile devrilmesidir.

  8. Vincin yük taşıma halatlarının çalışma esnasında dik konumda olmaması: Bu işlem, yükün dikey olarak askıya alınmadığının ve yanlış bir işlem yapıldığının göstergesidir. Dikey konumda olmayan yükler, vinç BOM’unda yanal kuvvetler oluşturarak devrilmesine sebep olabilirler. Bazı durumlarda, yük kayarsa vinç devrilebilir.