Kan Yoluyla Taşınan Hastalıklar -38- 2015-10-09

Kan Yoluyla Taşınan Hastalıklar -38-

 1. Fatih Özcan
  Hepatit B veya HIV virüsü ile enfekte olmuş kişilerde belirtiler görülmeyebilir ve bu kişiler enfekte olduklarını bilemeyebilirler. Bu sebeple, tüm insan kanı ve vücut sıvıları enfekte olarakdüşünülmelidir ve temastan kaçınmak için tüm önlemler alınmalıdır. Bu basit kural “evrensel tedbirler” olarak bilinir.

  Çalışma ortamında, kan yoluyla taşınan hastalıklar (patojenler) mukuslu dokularla (gözleriniz, burun, ağız); tahrip olmuş deri (kesikler, aşınmalar, yanıklar, pişikler ve kapıt kesikleri sebebiyle); veya kontamine olmuş malzeme veya yüzeyleri tutma veya dokunmayla bulaşabilirler. Kan yoluyla taşınan hastalıklar (patojenler), kontamine olmuş keskin nesne kesiği veya yaraya sebep olan kesikler vasıtasıyla deri altına “enjeksiyon” ile de bulaşabilirler.

  Hepatitis B Virüsüne karşı Bağışıklık Çökerten Virüs (HIV):

  • Hepatitis B Virüsü HIV’den daha dirençlidir ve çevresel ortamlarda kurumuş kanda bir haftaya kadar hayatta kalabilir. Bununla beraber, HIV oda sıcaklığındaki bir havaya maruz kaldığında birkaç dakikadan daha fazla hayatta kalamaz ve genellikle birkaç saniye içinde ölür.
  • Bir çaykaşığı enfekte olmuş kan bir milyarın üzerinde HBV partikülleri taşırken, aynı miktarda kan onbeş civarında HIV partikülü taşır.
  • Hepatit B Virüsünün genellikle, teşhisi zorlaştıran hafif belirtileri vardır. HIV enfeksiyonları genellikle yıllarca teşhis edilemez ve belirtileri aylarca veya yıllarca görünmeyebilir.
  • Hepatit B, aşılanma ile önlenebilir. Şu anda, HIV için koruyucu aşı yoktur.
  • HBV veya HIV şimdilik tedavi edilemiyor.
  Eğer çalışma ortamında bir yaralıya ilk yardım uygulayacaksanız ve herhangi bir vücut sıvısıyla temas etme ihtimali var ise, aşağıdaki “evrensel tedbirler” kurallarına uymalısınız:

  • Kan veya vücut sıvılarına maruziyet ihtimali olduğunda geçirimsiz eldivenler giyiniz.
  • Tüm yüzünüzü korumak için yüz siperliği ve tam göz koruması için iş güvenliği gözlüğü kullanın.
  • Kalp masajını(CPR) gerçekleştirmek için resüsitasyon aletlerini kullanın.
  • Tüm Kan yoluyla taşınan patojen maruziyetlerini veya muhtemel maruziyetleri derhal amirinize rapor ediniz.
  • Derhal ellerinizi ve etkilenen alanları sabun ve ılık suyla yıkayınız.
  • Eğer maruz kalınma olduysa, gözlerinize, burnunuza veya diğer mukuslu dokulara su çarpın.
  • Vücut sıvılarının temas etmiş olma ihtimali olan yerleri, 10:1 oranında su ve temizleyici karışımıyla yıkayıp temizleyin.