Kapalı Alanlar -149- 2015-10-09

Kapalı Alanlar -149-

 1. Fatih Özcan
  Kapalı alanlar, iş sahasında tehlikenin ilave bir boyutunu ortaya çıkartırlar. Kapalı alanı tanımlarken (1) giriş ve çıkışı kısıtlı olan; depo tankları, vagon /sarnıçlar, kaplar, kazanlar ve giriş için rögar kapağı bulunan tank benzeri kompartımanlar; (2) 4 ft den daha derin çukur, mahzen, tekne ve iyi havalandırması olmayan üstü açık alanlar; (3) fosseptik, kanalizasyon, tünel ve boru hatları gibi yer altı yapıları olarak üç kriterle tanımlarız.

  Bu tür bir alanda çalışma yapılacak ise aşağıdaki talimatlar uygulanmalıdır:

  1. Eğer iş yukarda veya dışarıda yapılabilecekse içeri girmeyin.
  2. Giriş ve çıkış hatlarını körleyin; Bütün vanaları kapalı ve off durumunda kilitleyin
  3. Rögar kapaklarını ve giriş kapılarını yerinden çıkartın; kapakları çıkartırken buharların solunmasını engelleyin; alanı havalandırın.
  4. Kapalı alanı boşaltmak için girilecek alana hava, buhar veya her ikisini birden vererek temizleyin.
  5. a. Yanıcı gaz, b. Oksijenin eksikliği ( CO2) c. Karbon monoksit, d. Diğer şüpheli zehirli gazlar (maruziyet, koku duyunuzu yetersiz hale getirebilir; koku duyunuza güvenmeyin) ölçümünü yapın.
  6. Yetersiz havalandırması olan bir kapalı alana, kanalizasyona veya rögara girerken her zaman emniyet kemerinizi ve hayat ipinizi takın, 2 kişi yukarda bulunsun. Kapalı alana girerken havayı ölçmeye devam edin. Yanıcı malzemelerin bulunabileceği ortamlarda kullanılacak elektrik tesisatı exproof olmalıdır. Kapalı alanın dışında tutulan gözcü, yardım için başkası gelinceye kadar hiçbir şekilde kurtarma çalışması için içeriye girmemelidir.
  7. Hava, potansiyel olarak tehlikeliyse veya oksijen eksikliği varsa, emniyet kemeri ve hayat ipine ilaveten NIOSH veya Bureau of Mines onaylı hava hattı veya bağımsız solunum cihazı kullanın. (Aşağıdaki uyarıları da okuyun)
  8. Her zaman molalardan sonra veya bir süre kullanılmayan rögara, kanalizasyona, kablo galerisi veya diğer kapalı alanlara girmeden önce (1-7 arası basamakları takip ederek)hava kalitesini ölçün ve yukarda 5 no’da tüm girişlerden önce yapılan işlerden oluşan kayıtları ve test sonuçlarını saklayın.

  UYARI: Hidrojen siyanür gibi bazı buhar ve gazlar deri yoluyla emilebilir ve tüm vücut koruması gerektirirler.

  HATIRLATMA: İçerde olduğunuzda kapalı alanları mekanik havalandırmaya devam edin.

  Kaynak: http://www.toolboxtopics.com/Contributed/construction/Confined Spaces.htm