Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma -200- 2015-10-09

Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma -200-

 1. Fatih Özcan
  “Kapalı alan”; genel olarak giriş-çıkış alanı sınırlı, ortam havasında oksijen eksikliği veya toksik/alevlenebilir gaz yada buharların bulunma ihtimali olan her türlü alan olarak tanımlanabilir. Bu alanlara örnek olarak; tanklar, buhar kazanları, fıçılar, proses kapları, kanalizasyon çukurları, derin hendekler ve silolar verilebilir.

  Her türlü kapalı alanda çalışma potansiyel olarak ölümle sonuçlanabilir. Başlıca tehlikeler; ortam havasındaki oksijen eksikliği ve ortam havasındaki oksijenle yer değiştirebilen ve/veya ortam havasında toksik/patlama seviyelerine ulaşan muhtelif türde gazlar/buharlardır.

  Soluduğumuz havada normalde yaklaşık %21 oksijen bulunmaktadır. Havadaki oksijen seviyesinin %19,5’un altına düşmesi, oksijen eksikliği olarak kabul edilir. Havadaki oksijen seviyesi %16 ve altına düştüğünde ise öldürücüdür. Oksijen açısından yetersiz bir hava, oksijenin başka bir gazla yer değiştirmesi olmaksızın, bulunduğu ortamda tüketilmesiyle de oluşabilir.

  Kapalı alanlarda çalışırken ölüm yada ciddi yaralanmalardan kaçınmak için aşağıdaki iş güvenliği önlemleri alınmalıdır:

  · İçinde ne bulunduğunu, ya da öncesinde ne olduğunu ve hangi önlemlerin alınması gerektiğini bilmeden hiçbir kapalı alana girmeyin.

  · Mümkünse uygun araçlar kullanarak ilgili kapalı alanı buhar, su, basınçlı hava taze hava ile arındırın.

  · Kapalı alanda toksik bir gaz veya oksijen yetersizliği olup olmadığını belirlemek için yetkin kişiler tarafından gaz detektörleri ile ölçüm yapılmasını sağlayın.

  · Çalışma yapılacak kapalı alanın her türlü besleme hattını, borularını, oluklarını kapatın ve kilitleyin.

  · Çalışma başlangıcındaki ölçümlerde güvenli olduğu bulunmuş olsa bile ortam havasını izlemeye devam edin.

  · Kapalı alanda kalmış olan her türlü çamur yada diğer artıkları temizleyin. Bazı alkali temizlik solventleri bazı kalıntı maddelerle şiddetli reaksiyona gireceklerinden, bu temizlik dikkatlice yapılmalıdır.

  · Kapalı alandaki ortam havası patlayıcı veya alevlenir özellikte ise, tüm tutuşturucu kaynaklardan kaçının ve ortamı arındırırken son derece dikkatli olun.

  · Kapalı alanı arındırmak imkansız yada pratik olmadığında;

  o Çalışanları tehlikeler, nelerin olabileceği ve ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirin.

  o Kapalı alanda yeterli taze hava olmasını garantileyecek seviyede havalandırma sağlayın.

  o Ortam havasının tehlikeli olma ihtimali varsa onaylı hava tedarikli solunum aygıtı ve can halatlı emniyet kemeri sağlayın.

  o İçeride çalışırken, soluduğunuz havayı kirletmeyin. Toksik solventler, sızdıran asetilen hortumları, karbon tetraklorür ve diğer benzer öldürücü maddeleri kullanmaktan kaçının.

  Tehlikeli bir ortam havası bulunan yere giren herkes dışarıdan hava tedarikli veya kendiliğinden hava tedarikli (tüplü) solunum aygıtı, emniyet kemeri ve can halatı kullanmalıdır. Acil bir durumda içeride kalana yardım etmek için kapalı alanın dışında da aynı şekilde donanımlı bir kişi beklemelidir. Bu çalışma alanının görüş mesafesinde veya bağırılınca işitme mesafesinde bulunan bir kişi de kapalı alanda çalışma başlayacağı konusunda bilgilendirilmelidir.

  Kapalı alanda acil bir durum meydana geldiğinde, dışarıda bekleyen kişi alana girmeden önce;

  · Alarmı çalıştırarak veya sesle iletişim kurarak yardım istemelidir.

  · Solunum koruyucu donanımını ve emniyet kemerini giymeli ve ayarlarını yapmalıdır.

  · Yardım gelmeden önce kapalı alana girmemelidir.

  Kapalı alanlarda sıklıkla karşılaşılan diğer bir durum da yüksek sıcaklıktır. Yüksek sıcaklıklarda; öldürücü olabilecek sıcaklık çarpması, yada daha çok rastlanılan ve sıcak bir ortamda fiziksel efor harcamanın sebep olduğu sıcaklık krampları veya sıcaklık bitkinlikleri ile karşılaşılabilir. Bu türdeki şartları minimize etmek için kullanılan yöntemler aşağıdakileri kapsayabilir;

  · Yeterli doğal veya suni havalandırma

  · Portatif hava şartlandırma üniteleri (klimalar) ile ortam havasının soğutulması

  · Kapalı ortamın dışında daha soğuk ortamlarda sık aralıklarla dinlenme molaları verilmesi

  · Sıvı ve tuz kaybının telafi edilmesi için tuz tabletleri kullanımı ve bol su içilmesi (DİKKAT: Kalp rahatsızlığı olanlar, “Düşük Sodyum” diyetinde olanlar veya tuz alımı kısıtlanmış olanların bu şartlardan nasıl korunması gerektiği ile ilgili olarak bir doktora danışın.)

  · Tıbbi yardım alma

  (Çevirmenin Notu: Kapalı alanlarda çalışma aynı zamanda risk değerlendirmesi yapılarak önlemlerin belirlenmesi ve iş izni sistemine tabi olması gereken bir çalışmadır. )

  Kaynak: http://www.toolboxtopics.com/Construction/Electrical/Working in Confined Spaces.htm