Kapalı Alanlardaki Tehlikeli Atmosfer -66- 2015-10-09

Kapalı Alanlardaki Tehlikeli Atmosfer -66-

 1. Fatih Özcan
  Birçok sanayi dalları çalışanları, çeşitli türlerdeki kapalı ve dar yerlere kontrol, test, onarım veya temizlik için girerler. Burada bahsi geçen (ilave havalandırması olmayan) kapalı yerler ve alanlar: (a) giriş ve çıkış açıklıkları sınırlı olan; (b) içinde mevcut veya üretilerek havayı zehirleyen maddeler bulundurulan; (c) içlerinde yüksek konsantrasyonda bir asal gaz olan, (d) kişilerin içinde sürekli durmalarını gerektirmeyen; ve (e), solunum için oksijeni yetersiz bir ortam olabilir. Tüm bu yerler ve alanlar, içine girilmeden önce analiz ve test edilmelidir. Ayrıca işçiler bu alanlarda ortaya çıkabilecek tehlikeleri anlamak için eğitimli olmalıdır.

  Tehlikeli olabilecek gazların bazıları şunlardır:

  Freon ® - Bu madde yanıcı olmayıp, ya eritici sıvı olarak bir yeri temizlemek için veya soğutucu sistemlerinde gaz olarak kullanılır. Açığa çıkmasını önlemek için, tüm soğutma ve transfer sistemleri sızıntı yapmamalıdır. Freon ile çalışırken, çalışılan yerde havadaki tehlikeli konsantrasyonlardan uyaran bir alarm cihazı olması gerekir. Freon havadan daha ağır olduğu için, buharı zeminde toplanır. Bu nedenle, Freon alarmı duyulur veya bir sızıntı keşfedilirse vucudunuzu dik tutarak o yeri derhal terk ediniz.* (Boğulma tehlikesi)

  Karbon Monokit- Bu gaz, genelde bir motor veya ısıtıcının egzoz gazları olarak ortaya çıkar. Renksiz, kokusuz, tatsız ve ölümcüldür. Soluduğumuz hava karbon monoksit içeriyorsa, bu gaz, akciğerlerdeki oksijen kullanma yeteneğini engeller. Diğer bir deyişle, soluk alabilmenize rağmen, bu hiç bir işe yaramaz. Bilinç kaybını takiben ekseriyetle ve çok süratle ölüm gelir. Bu nedenle yakıtla çalışan tüm araç ve makinaları kapalı ve dar yerler dışında, hatta onlardan uzakta tutunuz.

  Hidrojen sülfür - Bu çürük yumurta kokan renksiz bir gazdır. Sadece kokusunun sizi yeterince uyararak gazın mevcut olduğunu fark edebileceginizi düşünüyorsanız, yanılırsıniz. Yüksek konsantrasyondaki gaz, bir ya da iki esintiler sonra, koku alma duyunuzu duyarsızlaştıracağından, artık o uyarı kokusunu algılayamazsınız. Hidrojen sülfür senelerce çamurlarda, atık sularda ve benzeri malzemelerde bulunan organik maddelerden salınır. Petrol ve gaz sondajları sırasında da yaygın olarak açığa çıkar. Eğer bu gaz ile bir sorun olduğundan şüpheleniyorsanız, havadan ağır olduğundan, vücudunuzu dik tutarak kaza mahallini terkediniz. Kararmış pirinç veya bakır boru ve bağlantı parçalarına bilhassa dikkat ediniz. Bu işaretler, o anda veya geçmişte bulunulan yerde hidrojen sülfür gazı olduğunun göstergesi olabilir.

  Karbondioksit - Bu gaz hayvansal veya bitkisel maddelerin çürümesiyle oluşturabildiği gibi, o alanın inert bir hale getirilmesi için kullanılmış, ya da bir yangın söndürme sisteminden sızmış olabilir. Bu gaz renksiz ve kokusuz olup o mahaldeki oksijenin yerini alarak, ölümcül olabilir.

  Amonyak - Bu gaz, gözler, burun ve nemli cilt için son derece rahatsız edici olduğundan iyi uyarı özelliklerine sahiptir. Şayet maruziyet cüzi ise, uyarılan kişiler olay yerinden hemen uzaklaşacakları için yaralanma olmaz. Ancak, yüksek dozda ve uzun sure solunmuş ise, solunum sisteminde ciddi tahribat oluşabilir, solunumun durmasına ve ölüme neden olabilir. Kuvvetli bir amonyak kokusu bir sızıntının varlığının delilidir, o yere dikkatsizce girilmemelidir.

  Kaynak gazları - Kaynak yapmakta kullanılan gazlar olarak asetilen, oksijen, argon ve helyum herhangi bir nedenle veya şekilde kapalı ve dar yerleri doldurarak hayatınizı tehlikeye atabilirler. Bu gazların hepsinin ayrı ayrı özellikleri ve tehlikeleri olup, dar ve kapalı alanlara, genellikle, kullanılmayan bir kaynak hortumunun orada unutulmasi gibi basit bir hata nedeniyle dolarlar. Bu nedenle sınırlı bir alanda herhangi bir kaynak gazı hortumunu, vanası kapalı olsa bile asla bırakmayınız. Bir kişinin yanlış bir vanayı hata ile açarak bu gazalardan birini oraya doldurması ve katil olmasi işten bile değildir.

  * Tercüme edenin açıklaması:

  Freon, Du Pont şirketinin markalı bir ürün grubudur ve burada değinilen "tehlikeler" yetersizdir. Lütfen bu konuda daha fazla bilgi edininiz.

  Kaynak: http://www.toolboxtopics.com/Gen Industry/Hazardous Atmospheres in Confined Spaces.htm