Kazı Çukur Emniyeti -337- 2015-10-09

Kazı Çukur Emniyeti -337-

 1. Fatih Özcan
  Amerika’da her yıl kazı ve çukur çalışmaları esnasında meydana gelen çökmeler, 5000’den fazla ciddi yaralanmalar ve 100 ölüm vakası ile sonuçlanmaktadır. Bu tür kayıpları önlemek için yapılması gereken iyi bir planlamadır. Çukurun bir tarafı çökmeye başladığı zaman, emniyeti düşünmek için artık çok geçtir.

  Aşağıda, kazı çalışmaları sırasında takip edilecek bazı emniyet kuralları ve çalışmaları yer almaktadır.

  · İşe başlamadan önce, çökme sebeplerini elimine edecek destekleme, eğim değerlendirmeleri yapılmalıdır. Bütün mühendislik kontrolleri, fiyat teklifinden önce düşünülmelidir. Fiyat teklifi verirken, değerlendirilmeyen masraf gerektiren birtakım sistemler işten elde edilecek karı düşürebilir. Mühendislik değerlendirmesi, çalışmanın yapılacağı bölgeyi, toprağını, koruyucu ekipmanların kullanımını, uygulanan standartların ve kuralların gerekliliklerini bilen, eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır. İş öncesi planlama yapılmazsa, kestirme yollara başvurularak işçilerin hayatı tehlikeye atılabilir. Ön çalışmalar, projenin süresine bakılmaksızın yapılmalıdır.

  · Çukur ve kazı işleri mutlaka kalifiye bir insanın gözetimi altında yürütülmelidir.
  · Derinliği 120 cm veya daha fazla olan kazılmış materyal, çukur kenarından en az 60 cm uzağa yerleştirilmelidir.
  · Titreşim ekipmanları ve taşıt trafiğinin çökmelere neden olmaması için yeterli önlemler alınmalıdır.
  · Sızan yeraltı suyunun daima çukur veya kazı yerlerinin çökmesine neden olabileceği düşünülmelidir.
  · Emniyetli giriş, çıkışlar sağlanmalıdır. (merdiven, rampa, vb.) Ekipman emniyetli bir şekilde çalışılan yere bağlanmalıdır. Hiçbir işçi, 120 cm.den derin çukurlarda, çıkış noktasına ulaşmak için 750 cm.den fazla yatay bir şekilde yol almamalıdır.

  Desteklemede ve eğim açılarını belirlemede kullanılan spesifik standartlara sahip materyaller vardır. Bütün koruma yöntemleri, toprağın bileşimine göre değişir. Daha fazla bilgi edinmek için, şirketinizdeki kazı işlerinden sorumlu kişi ile irtibat kurunuz.

  Eğer destekleme ve eğimin yeterli olduğundan emin değilseniz, kazı yapılacak yerden uzak durun. Korunmamış çukura girmek yapacağınız en son şey olmalıdır.