Kimyasal Tehlikeler Kurşunla Güvenli Çalışma -273- 2015-10-09

Kimyasal Tehlikeler Kurşunla Güvenli Çalışma -273-

 1. Fatih Özcan
  Kurşundan zehirlenme vakaları eskiden, genellikle evlerde, kurşun ihtiva eden boyalarla boyanmış kapı ve pencerelerde oluşan çatlaklardan kopan kabuk bağlamış boyaları yiyen çocuklarda görülen bir zehirlenme olarak algılanırdı. Bu artık böyle değil. Son birkaç yılda yapılan araştırmalara göre, çalışma ortamlarında kurşuna maruz kalan yetişkinlerin çeşitli derecelerde zehirlendiklerini görmekteyiz.Bu araştırmalardan çıkan diğer sonuçlara göre, kurşunun vücuda girişinin sadece kurşun ihtiva eden boya kabuklarının yenmesiyle olmadığı da saptanmıştır. Bu maruziyet, kurşun bazlı boyalarla, az miktarda kurşun içeren, kurşun tozu veya kurşunlu duman oluşturabilen maddelerle çalışan işçilerin giysilerine, mobilyalara, halılara, perdelere bulaşması ve kurşunlu havanın teneffüs edilmesiyle de meydana gelmektedir.

  Bu araştırma sonuçları, ülkenin (USA) bazı bölgelerinde, asbest kullanımından sonra ortaya çıkan kargaşaya benzer bir panik reaksiyona neden oldu. Kurşunun tehlikelerinin yol açtığı histeri asbestin boyutlarına henüz ulaşmamış olsa da, belirtiler kurşunun da asbest gibi tepki yaratacağını göstermektedir. Asbest gibi, kurşun da vücutta birikerek, akciğerler yerine, böbrekleri, sinir sistemini, bağırsakları ve üreme organları sistemini zararlı etkiler.Yeni araştırmalarda yetişkinlerin, iş yerlerinde kurşunlu uygulamalarla daha yüksek ve tehlikeli bir oranda maruz kalabilecekleri varsayımından hareketle, evlerden ziyade, çalışma alanlarındaki araştırmalara daha fazla ağırlık verilmiştir. İş yerinde kurşun ile doğrudan temasla çalışan insanların çoğu kurşunun tehlikeli olduğunun farkında olup, kendilerini korumak için gerekli önlemleri alırlar. En yüksek riski, kurşuna maruz kaldıkları halde, bu durumun farkında olmayan, önemsemeyen işçiler taşımaktadırlar. Bu gruba; köprülerde, tünellerde, su kuleleri gibi binalarda çalışan inşaat işçileri, boyacılar, yıkım işçileri, tehlikeli atık kamyon sürücüleri, tersane işçileri, ve muhtemelen kurşun bazlı boya ile boyanmış olan bir yapı içinde çalışan herkes dahildir. Ayrıca muhtemelen, kurşunla kirlenmeye karşı uygun sınırlama oluşturulmamış bir kurşun yok etme projesine yakın mahalde yaşayan herkes risk altındadır.

  Kurşunun tehlikeli seviyelerde olduğu bilinen işyerlerinde, işverenler havada bulunan kurşun konsantrasyonunun ilk değerlerini tesbit ettirmek zorundadırlar. Havada tesbit edilen ilk kurşun miktarları, şayet eylem sınırı olan, metreküp başına 30 mikrogramı aşıyorsa, birden fazla OSHA yaptırımları faaliyete geçirilmelidir. Bir havadaki konsantrasyonları izleme programı başlatılarak, çalışanların en az altı ayda bir maruziyet dereceleri tesbit edilmelidir. Yukarıda belirtilen eylem sınırını aşan maruziyette çalışanlar için bir tıbbi gözetim programı faaliyete geçirilmeli, aynı zamanda çalışanlara, kurşun zehirlenmesinin belirtileri ve kendilerini aşırı maruziyete karşı nasıl koruyabilecaklerinin öğretildiği bir eğitim programı hazırlanmalıdır.

  OSHA Standardı aynı zamanda hava için izin verilen, PEL olarak adlandırılan en yüksek maruziyeti, metreküp hava başına 50 mikrogram olarak sınırlamaktadır. PEL sınırının aşılması durumunda, maruziyetin düşürülmesi için kişisel hijyen uygulamalarının gözden geçirilmesi, çalışılan yerin temizliği, kişisel koruyucu ekipman ve soluk alma maskeleri kullanımı gibi önlemler alınmalıdır.

  Kurşun vücuda, kurşun tozu veya kurşun dumanının solunması ile girer. Çalıştığınız yerde de maruziyet, muhtemelen kurşun içeren toz şeklindedir. Bu toz, genellikle deri ve giysilerin üzerine konduğundan, kişisel hijyen uygulama ve alışkanlıklarının iyi olması çok önemlidir. Kontamine olan iş yerinde veya kontamine iş elbiseleri ile bilhassa sigara içilmemesi, yemek yenmemesi, içecekler tüketilmemesi, makyaj malzemeleri kullanılmaması özellikle önemlidir. Ayrıca evinizde kontamine elbiseler giyilmemelidir; bu kirli elbiseler arabanızı, evinizi kirleretek muhtemelen ailenizin de tehlikeye girmesine neden olabilir. Ayakkabılar dahil, kurşunla kirlenmiş tüm giysiler, iş yerinde kalmalıdır.

  Kurşunun varlığı bilinen alanlarda, toz haline gelerek havaya karışabileceği işlemlerden kaçınılmalı ve dikkatli olunmalıdır. Bir kere havaya karışan kurşun tozları geniş alanları kirletebilir. Kurşun tozu bulaşmış herhangi bir şey, temizlemek için, asla kuru kuruya süpürülmemelidir. Çalışma yüzeylerindeki kurşun tozunu temizlemek için, bölgenin su ile ıslatıldıktan sonra HEPA* filtre vakumlama ile emilerek temizlenmesi gereklidir. Temizleme görevleri söz konusu olması halinde soluk alma maskesi kullanma ihmal edilmemelidir.

  Evet, çok fazla kurşuna maruz kalmak gerçekten zararlıdır, kurşun vücutta birikir ve yavaş yavaş hayati organlara zarar verebilir. Tüm bu tehlikelere rağmen, sağduyulu bir dikkatle, mevcut tüm imkanlardan yararlanarak paniğe kapılmaya gerek kalmadan kendinizi koruyabilirsiniz. Kurşun ile tam bir güvenlik içinde çalışabilirsiniz; ama yapmanız gereken işlemler hakkında emin değilseniz, endişelerinizi amiriniz ile görüşünüz.

  HEPA (High Efficiency Particulate Air) Filtre= Yüksek Verimlilikte Partikül Tutucu Hava Filtresi

  Kaynak: http://www.toolboxtopics.com/Gen Industry/Working Safely with Lead.htm