Kumlama Işi Için Iş Güvenliği Kuralları -228- 2015-10-09

Kumlama Işi Için Iş Güvenliği Kuralları -228-

 1. Fatih Özcan
  Kumlama operasyonu iş güvenliği planlaması sürecinde dikkate alınması gereken, boyanacak zeminlerin temizlenmesi ve boyanması gibi küçük ama projelerin önemli bir parçasıdır. Sonuç olarak, bir çok çalışan uygun koruma önlemleri alınmadığı için kumlama tehlikelerine maruz kalmaktadır. Tüm kumlama ekipmanları düzgün dizayn edilmiş ve düzenli bakımları yapılmış olsa dahi, uygulayan kişiler daima operasyondan doğacak tehlikelere karşı hazırlıklı olmalıdırlar ve zararlı maruziyetlere karşı önleyici tedbirleri almalıdırlar.

  Havadaki toz : Bu kumlama nedeni ile oluşabilecek en ciddi tehlikelerden biridir. Bu tehlikeyi değerlendirirken, tozun yoğunluğunu ve taneciklerin çapını dikkate almak önemlidir. Büyük tanecikler, "rahatsız edici" toz olarak anılırlar ve normal olarak burun ve boğazda filter edilirler. Küçük tanecikler (10 mikron veya daha küçük) vücut filtreleme sistemini aşarak çok ciddi zarar verecek şekilde solunum sisteminin derinliklerine nufüz ederler. Çalışma ortamında küçük tanecikler olduğunda koruyucu önlemler gereklidir.

  Kullanılan aşındırıcılara ek olarak metal tozu havadaki tozun oluşumuna ve bileşimine katkıda bulunur. Kurşun gibi metaller, kadmiyum ve manganez solunduğunda aşırı derecede zehirleyici olabilirler. Halen var olan bir çok boya çeşidi kurşun içermektedir. Yasal gerekliliklerin tümü ortamda kurşun olduğunda özel taşıma şekillerinin kullanılmasını, kişilerin eğitilmesini ve sağlık taramalarını gerekli kılar. Şüpheniz var ise asla tahmin etmeye çalışmayın, beklemeyin ve hemen kontrol edin.

  Silika tozu: Bu ürün çok ciddi sağlık tehlikeleri doğurabileceğinden aşındırıcı olarak kullanılmaması gerekir. Eğer silica herhangi bir nedenle quartz içeriyorsa, çalışanlar dışardan beslemeli veya nefes almaya paralel hava beslemeli 1000 veya 2000 solunum koruma faktörlü solunum cihazları kullanılmalı. Silika uygun olarak yakalanmalı ve bertaraf edilmeli. Islak kumlama metodu seçilse dahi, rüzgar veya su ile hareket edecek olan silika, havadan bulaşacaktır olacaktır.

  Hava besleme: (1) Kumlama odasında çalışıldığında, (2) Taşınabilir üniteler ile kapalı olmayan mekanlarda çalışıldığında, (3) Operatörün ortamdan fiziksel olarak ayrı olamadığı her koşulda kumalama temizliği hava beslemeli solunum cihazı kullanılmalı. Eğer hava besleme solunum cihazo ve kompresöre kullanılıyor ise, hava besleyen hortumun temiz hava bölgesinden besleme yaptığından emin olun. Bir gözlemci sürekli olarak alanda olmalı ve kumlama yapan kişinin güvenliğini sağlayacak şekilde nefes besleme cihazını izlemeli.

  Ek kişisel koruyucu donanım: Kumlama operasyonu yüksek seviyede gürültü üretir. Bu nedenle kulak koruma operator ve yanındakiler için mutlaka sağlanmalı! Operatör kanvas veya deri eldiven, önlük ve iş ayakkabısı ile beraber tozluk kullanmalı.

  Kumlama temizleme kabinleri diğer çalışanların tozu soluyabileceği bölüme doğru boşaltmamalı. Tamamen kapatılmış kabinler kumu süzecek ve yeniden kumlamada kullanacak şekilde dizayn edilmiştir.

  Aşındırıcalar ile uğraşma ve depolanması: Toz aşındırıcının elle veya kürekle transfer edildiği her noktada oluşur. Bu nedenle boşaltım noktaları uygun noktalara yapılmalı ve çalışanlar özel filitreli solunum aparatları kullanmalıdırlar.

  Kaynak: http://www.toolboxtopics.com/Gen Industry/Safety Consideration for Sand Blasting.htm