Makina Ekipman Güvenliği Koruma Ekipmanları Gereklilikler -133- 2015-10-09

Makina Ekipman Güvenliği Koruma Ekipmanları Gereklilikler -133-

 1. Fatih Özcan
  Koruyucusuz makine ve ekipmanların koruma tertibatlarını takmak ve kullanımını devam ettirmek, organ kesilmesi ve kopması tipi yaralanmaları önlemenin önemli bir basamağıdır. Bu ayrıca OSHA standartlarına göre de gerekliliktir. Bu standartlarda bulunan genel koruma tertibatı gereklilikleri altta açıklanmaktadır:

  Öğütme, karıştırma, kesme, delme, sıkıştırma, sıkma, kesim, haddeleme işleri yapan, aynı zamanda, çalışan için sıkışma ve kesilme tehlikesi yaratabilecek parça ve bölgelere sahip makine-ekipmanlar çalıştırılırken, personeli koruyucu muhafazaları devrede olacak şekilde çalıştırılmalıdırlar.

  Çalışan için koruyucu tertibatı olmayan aletler kullanılmamalı ya da uygun bir şekilde korumalı hale getirildikten sonra kullanıma sokulmalıdır.

  Bazı çalışanlar bahsi geçen koruyucu tertibatların sıkıntı yarattığını düşünürler. Diğerleri de berbat bir gereklilik olduğu fikrindedirler. Fakat, elimiz, kolumuz, parmaklarımız gibi çok kıymetli organlarımızı korumaya yarayan bir şey berbat, gereksiz, kötü olabilir mi? Genel olarak, makine-ekipman muhafazaları şu gerekliliklere sahip olmalıdır:

  1. Teması önlemelidirler: Çalışanın el, kol veya başka bir organının tehlike yaratabilecek hareketli parçalarla temasını önlemelidirler. Bir muhafaza, sadece kazara teması değil, çalışanın bilerek onu kullanmamasını ya da devre dışı bırakmasını da önleyebilmelidir.
  2. Güvenli olmalıdırlar: Kolayca çıkartılabiliyorsa etkisiz demektir. Civatalı, vidalı, vb. bir şekilde sağlamca monte edilmiş olmalı ki elle çıkarılamasın.
  3. Yeni bir tehlike yaratmamalıdırlar: Korumanın kendisi tehlike yaratmamalıdır. Örn: Keskin ve sivri kenarlar yaralanmalara neden olabilir. Muhafazalar, keskin ve sivri köşe, kenarları ortadan kaldırılmış bir tasarım ve montaj şekline sahip olmalıdırlar.
  4. Çarpışma, girişim yaratmamalıdırlar: Çalışanın rahat ve verimli çalışmasını engellememelidirler. Yoksa, çalışanlar muhafazayı çıkartma eğiliminde olurlar.
  5. Güvenli bir şekilde bakım işlerinin yapılmasına engel olmamalıdırlar: Eğer mümkün ise muhafazalar, basit bakım işlerinin, muhafazayı çıkartmadan ve tehlikeye maruz kalmadan yapılabilmesine olanak sağlamalıdırlar. Bakım işleri için muhafazanın çıkartılması ya da devre dışı bırakılması gerekiyorsa başlamadan önce, kilitleme prosedürleri uygulanmalıdır.

  Elini, kolunu, parmağını kaybetmiş bir iş kazası mağduru istatistiği haline gelmeyelim. Makine ekipman korumalarını devre dışı bırakmayalım, bakım için zorunlu olarak çıkartıldıysa tekrar kullanılır hale getirilmesini sağlayalım.

  Son zamanlarda kullandığınız makine-ekipmanın tüm koruyucularını kontrol ettiniz mi?

  Kaynak:http://www.toolboxtopics.com/Gen Industry/Requirements for Safeguards.htm