Marangoz İşleri Teknik Emniyet Talimatı... 2016-08-01

Marangoz,Teknik, Emniyet, Talimatı

 1. Musa Kamil Ekin
  Marangoz işlerinde iş kazalarını asgari seviyeye düşürmek ,personelin emniyetli çalışmasını temin etmek, emniyetsiz hareket ve durumları tespit etmek, iş yerinde çalışanların sağlık ve güvenlik için uymak zorunda oldukları genel kuralları belirlemek amacıyla hazırlanmış talimattır.
  1.Emniyetle çalışmayı öğrenmeden ,bir tezgahta iş görme teşebbüsünde bulunmayınız. İşe başlamadan önce tezgahınızı kontrol ediniz.
  2.Bıçak ve şerit değiştirme işleminde, tezgah motorunun durmasını bekleyiniz.
  3.Tezgahlar üzerindeki tüm koruyucular ile bıçak merdanesi ve daire testere üzerindeki koruyucuları kullanınız. Bakım için sökülen koruyucuları bakımdan sonra mutlaka yerine takınız.Koruyucusu olmayan tezgahı çalıştırmayınız.
  4.Tezgahta parçaların son kısımları işlenirken ,uzun saplı iticileri kullanınız. 40 cm den kısa parçaları bıçaklara bir itici ile sürünüz.
  5.Bilhassa kanal oyma ve lamba açma tezgahlarının kalem veya freze bıçakları bağlanan başlıkları tezgaha sağlam bir şekilde tespit edilen koruyucularla örtünüz.
  6.Biçme esnasında çıkan talaş ve tozu tezgah önünde biriktirmeyiniz.
  7.Biçilen tahta ve kalasları biçme yerinden uzaklaştırınız ve uygun bir şekilde istif ediniz.
  8.Şerit testerelerini daima gergin tutunuz.Germe tertibatı ile ayarlayınız.
  9.Herhangi bir sıkışma halinde şerit testere durmuş olsa dahi tezgahın motorunu durdurmadan testereye el sürmeyiniz.
  10.Daire ve şerit testereleri kullanmadan önce kontrol ediniz.Arızalı ve çatlak olanları kullanmayınız.
  11.Daire testerenin üstü ve etrafını mafsallı ve kesilecek parçanın dokunması ile açılabilen koruyucu ile örtünüz.Testerenin tabla altındaki kısmını da muhafaza altında tutunuz.
  12.Tezgahta çalışırken sohbet etmeyiniz.
  13.Atölyede sigara içmeyiniz.
  14. Rende ,keser,iskarpile ve el testeresi gibi kesici aletlerin ağız kısımlarını keskin tutunuz.Kullanırken çok dikkat ediniz.
  15.Masada çalışırken işleri,masa mengenesi veya el mengenesi ile sabitleştirdikten sonra yapınız.
  16.Kesici ağızları tezgahta bileyiniz.
  17.Gereğinden aleti masa üzerinde bulundurmayınız,işin bitiminde temizleyip yerine koyunuz.
  18.Şerit testere ve bıçkı makineleri testerelerin bağlantılarını en az bir muayene ve kontrol ediniz.
  19.Tezgahlarda çalışırken uygun gözlük ,yüz siperi ve toz maskesi kullanınız
  20.Tezgah tamamen durmadan ,tezgah üzerinde hiçbir ayar yapmayınız.