Merdivenin Kurulması -292- 2015-10-09

Merdivenin Kurulması -292-

 1. Fatih Özcan
  İngiltere’de merdivenden düşerek yaralanmalar inşaat işçilerinin yaralanmalarının başlıca nedenlerinden biridir.
  • Her bir merdiveni kullanmadan önce kontrol ediniz. Oynak, kırık, eksik basamaklı, ayrılmış veya eğilmiş yan barlar veya diğer arızalar, kusurlar belirlenmeye çalışılmalı eğer merdiven kusurluysa kullanımdan kaldırılmalıdır.
  • Yalnız ülke standartlarınız tarafından onaylı ağır-iş merdivenlerini veya yasal standartlarınıza göre yapılmış tahtadan iş-yapımı merdivenler kullanınız.
  • Merdivenin üst kısımları rigid, sert ve dayanıklı yapıya sahip bir yere yaslanmalıdır.
  • Güvenli çıkış ve inişi sağlamak için merdiven üst dayanak noktasından 1m (3 feet) yukarı doğru uzatılmalıdır.
  • Merdiven; dikey olarak 4 birime karşılık yatay olarak 1 birim eğiminde kurulmalıdır. Merdivenin bir dik üçgen oluşturduğunu düşünürsek dikey kenar/yatay kenar oranı 4/1 olmalıdır.
  • Merdiven kaymasını önlemek için bağlanmalı veya sabitleyecek başka bir yöntem kullanılmalıdır.
  • Merdiven sert ve dayanıklı bir zemin üzerine kurulmalıdır
  • Merdiveni kurmadan önce yukarıdan (baş üstünden) geçen enerji nakil hatlarına dikkat edilmelidir. Metal veya iletken telle sağlamlaştırılmış tahta merdivenler elektrik enerjisi bulunan yerlerin yakınında kullanılmamalıdır.

  aa.png
  Yararlanılan Kaynak:


  WORK SAFEBC Toolbox Meeting Guide: Setting up a Ladder
  http://www2.worksafebc.com/i/construction/Toolbox/pdfs/TG06-11_Ladders_setup.pdf