Metal işleme akışkanları kullanımında iş sağlığı ve güvenliği 2015-10-09

Metal işleme akışkanları kullanımında iş sağlığı ve güvenliği

 1. Fatih Özcan
  Metaller işlendikleri zaman, ana metalden talaşın kopması ve kalemden bu talaşın sıkışarak kayması sonucunda bir ısı meydana gelir. Oluşan bu ısının mümkün olduğu kadar çabuk aletten ve işlenen parçadan uzaklaştırılması gerekir. Bu ısının uzaklaştırılabilmesi için;

  i) İşlenen parça ile alet arasındaki sürtünme katsayısı
  ii) Soğutma gereklidir.

  Kullanılan metal işleme akışkan
  - Aletin veya kalemin kullanma ömrünü uzatmak,
  - İşlenen parçada yüzey düzgünlüğü sağlamak,
  - Kesme maliyetini düşürmek,
  - Çapaksız çalışma ortamı oluşturmak,
  - İşlenen parça ile aletin birbiri

  amacı ile yukarıda belirtilen iki temel özelliği içermek zorundadırlar akışkanlarına görsel örnekler verilmiştir.

  Su, en iyi soğutma maddesidir. Fakat yağlama (lubrikasyon) özelliği yoktur ve koroziftir. Dolayısıyla korozyon engelleyici katkı maddelerine ihtiyacı vardır. Yağ ise iyi bir lubrikanttır. Fakat soğutma özelliği yoktur ve suyun içinde çözünme özelliği olma ihtiyaç gösterir.

  Devamı ektedir...